Korunový realitní fond, OPF, IAD Invesments (CZK)

 

Základní informace

 • Cena za kus
 • (28. 9. 2020) 1,1512 CZK
 • Roční maximum
 • (2. 9. 2020) 1,1512 CZK
 • Roční minimum
 • (30. 9. 2019) 1,0984 CZK
 • Investiční společnost
 • IAD Investments, správ. spol., a. s.
 • Datum založení
 • 17. 1. 2017
 • Země registrace
 • Slovenská republika
 • Objem aktiv fondu

Investiční zaměření

 • Třída aktiv
 • Nemovitosti
 • Regionální zaměření
 • Vyspělé trhy
  Evropa
 • Tematické zaměření
 • Nemovitostní
 • Dividendová politika
 • Akumulační
 • Měna denominace
 • CZK

Informace o poplatcích a nákladech

 • Poplatková kategorie
 • Středně rizikové
 • Poplatky za správu
 • z toho manažerský poplatek
 • 0,18 %

Cílové trhy

 • Investiční horizont
 • min. 5 let
 • Investiční preference
 • Růst
 • Schopnost nést ztráty
 • Ano
 • Tolerance rizika
 • Rizikový profil 2
 • Kategorie zákazníka
 • Neprofesionální
  Profesionální
  Způsobilá protistrana
 • Znalosti a zkušenosti
 • Základní
  Informovaný
  Pokročilý

Kumulativní výkonnost (%)

 • 1 týden
 • 0,00 %
 • 1 měsíc
 • 0,33 %
 • 3 měsíce
 • 0,54 %
 • 6 měsíců
 • 2,10 %
 • Od počátku roku
 • 3,09 %
 • 1 rok
 • 4,81 %
 • 2 roky
 • 9,49 %
 • 3 roky
 • 5 let
 • 10 let
 • Od založení

Průměrná roční výkonnost (% p.a.)

 • 2 roky
 • 4,64 %
 • 3 roky
 • 5 let
 • 10 let
 • Od založení
Zeptejte se nás

Rádi bychom vás informovali, že osobní údaje poskytnuté ve výše uvedené podobě budou použity pouze k odpovědi na tuto korespondenci.