NEW AGE FUND, podfond STARTEEPO Invest

 

Základní informace

 • Cena za kus
 • (31. 8. 2020) 1,1099 CZK
 • Roční maximum
 • (30. 6. 2020) 1,1168 CZK
 • Roční minimum
 • (31. 8. 2019) 0,9759 CZK
 • Investiční společnost
 • STARTEEPO Invest, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.
 • Datum založení
 • Země registrace
 • Česká republika
 • Objem aktiv fondu
 • 86 693 189,32 CZK

Investiční zaměření

 • Třída aktiv
 • Akcie
 • Regionální zaměření
 • Vyspělé i rozvíjející se trhy
  Globální
 • Tematické zaměření
 • Tématicky zaměřené
  Fondy kvalifikovaných investorů
 • Dividendová politika
 • Akumulační
 • Měna denominace
 • CZK

Informace o poplatcích a nákladech

 • Poplatková kategorie
 • Dynamické
 • Poplatky za správu
 • 3,60 %
 • z toho manažerský poplatek
 • 1,60 %

Cílové trhy

 • Investiční horizont
 • min. 5 let
 • Investiční preference
 • Růst
 • Schopnost nést ztráty
 • Ano
 • Tolerance rizika
 • Rizikový profil 7
 • Kategorie zákazníka
 • Neprofesionální
  Profesionální
  Způsobilá protistrana
 • Znalosti a zkušenosti
 • Informovaný
  Pokročilý

Kumulativní výkonnost (%)

 • 1 týden
 • 1 měsíc
 • -0,32 %
 • 3 měsíce
 • 0,30 %
 • 6 měsíců
 • 10,85 %
 • Od počátku roku
 • 10,72 %
 • 1 rok
 • 13,73 %
 • 2 roky
 • 10,62 %
 • 3 roky
 • 5 let
 • 10 let
 • Od založení

Průměrná roční výkonnost (% p.a.)

 • 2 roky
 • 5,18 %
 • 3 roky
 • 5 let
 • 10 let
 • Od založení
Zeptejte se nás

Rádi bychom vás informovali, že osobní údaje poskytnuté ve výše uvedené podobě budou použity pouze k odpovědi na tuto korespondenci.