NN (L) First Class Yield Opportunities X hgd (CZK)

 

Základní informace

 • Cena za kus
 • (23. 7. 2021) 5309,3300 CZK
 • Roční maximum
 • (15. 7. 2021) 5311,0100 CZK
 • Roční minimum
 • (25. 9. 2020) 5001,9500 CZK
 • Investiční společnost
 • NN (L) - NN Investment Partners
 • Datum založení
 • 23. 5. 2014
 • Země registrace
 • Lucembursko
 • Objem aktiv fondu

Investiční zaměření

 • Třída aktiv
 • Dluhopisy
 • Regionální zaměření
 • Vyspělé i rozvíjející se trhy
  Globální
 • Tematické zaměření
 • Vysoký výnos (HY)
 • Dividendová politika
 • Akumulační
 • Měna denominace
 • CZK

Informace o poplatcích a nákladech

 • Poplatková kategorie

  Poplatkové kategorie Dynamické, Středně rizikové, Konzervativní a Krátkodobé jsou specifikovány v sazebníku. Investiční nástroje zařazené v Kompenzační poplatkové kategorii nemají aplikován vstupní poplatek, ale jsou zatíženy vyššími průběžnými náklady.

 • Konzervativní
 • Poplatky za správu

  Poplatky hrazené z majetku fondu v průběhu roku (Ongoing charges) - Ukazatel je tvořen manažerským poplatkem a ostatními provozními náklady (na depozitáře, auditora, bankovní poplatky atd.). Hodnota fondu je uváděna již po zaúčtování poplatků za správu.

 • 1,52 %
 • z toho manažerský poplatek
 • 1,20 %

Cílové trhy

 • Investiční horizont
 • min. 5 let
 • Investiční preference
 • Růst
 • Schopnost nést ztráty
 • Ano
 • Tolerance rizika

  Ukazatel SRRI nebo interní ukazatel využívající stejného algoritmu výpočtu - SRRI (Synthetic Risk and Reward Indicator) uvádí volatilitu hodnoty investičního nástroje v měně nástroje, a tedy jeho rizikovost v čase. SRRI může nabývat hodnot 1 (nejnižší riziko) až 7 (nejvyšší riziko). Vychází z právních předpisů v souvislosti s Evropskou směrnicí UCITS IV. Ukazatel vyjadřuje historický vývoj hodnoty investice, nelze jej tedy považovat za indikátor budoucího vývoje. V dokumentu Sdělení klíčových informací mohou některé fondy uvádět hodnotu SRI podle regulace PRIIPs. Hodnoty těchto dvou ukazatelů se od sebe z důvodu odlišného algoritmu výpočtu mohou lišit.

 • Rizikový profil 4
 • Kategorie zákazníka
 • Neprofesionální
  Profesionální
  Způsobilá protistrana
 • Znalosti a zkušenosti
 • Základní
  Informovaný
  Pokročilý
 • Negativní cílový trh
 • Garance bez ztrát

Kumulativní výkonnost (%)

 • 1 týden
 • 0,11 %
 • 1 měsíc
 • 0,45 %
 • 3 měsíce
 • 1,48 %
 • 6 měsíců
 • 1,51 %
 • Od počátku roku
 • 1,15 %
 • 1 rok
 • 5,61 %
 • 2 roky
 • 4,01 %
 • 3 roky
 • 9,26 %
 • 5 let
 • 9,63 %
 • 10 let
 • Od založení (23. 5. 2014)

Průměrná roční výkonnost (% p.a.)

 • 2 roky
 • 1,99 %
 • 3 roky
 • 3,00 %
 • 5 let
 • 1,86 %
 • 10 let
 • Od založení (23. 5. 2014)
Zeptejte se nás

Vložte bezpečnostní kód:
 Security code
 

Rádi bychom vás informovali, že osobní údaje poskytnuté ve výše uvedené podobě budou použity pouze k odpovědi na tuto korespondenci.