Podfond Trigea, Trigea nemovitostní fond (CZK)

Upozorňujeme, že podle čl. V. odst. 5.1. Statutu, se Investiční akcie Podfondu neodkupují po dobu tří let od data zahájení vydávání Investičních akcií. Během této doby není možné podat žádost o odkup investičních akcií Podfondu. Žádost o odkup Investičních akcií lze podat nejdříve po uplynutí uvedené doby 3 let ode dne vzniku Podfondu.
 

Základní informace

 • Cena za kus
 • (31. 8. 2020) 1,0744 CZK
 • Roční maximum
 • (31. 8. 2020) 1,0744 CZK
 • Roční minimum
 • (30. 9. 2019) 1,0285 CZK
 • Investiční společnost
 • Trigea nemovitostní fond, SICAV, a.s.
 • Datum založení
 • 1. 4. 2019
 • Země registrace
 • Česká republika
 • Objem aktiv fondu

Investiční zaměření

 • Třída aktiv
 • Nemovitosti
 • Regionální zaměření
 • Středoevropský region
  Středoevropský region
 • Tematické zaměření
 • Nemovitostní
 • Dividendová politika
 • Akumulační
 • Měna denominace
 • CZK

Informace o poplatcích a nákladech

 • Poplatková kategorie
 • Středně rizikové
 • Poplatky za správu
 • 0,92 %
 • z toho manažerský poplatek
 • 1,70 %

Cílové trhy

 • Investiční horizont
 • min. 5 let
 • Investiční preference
 • Růst
 • Schopnost nést ztráty
 • Ano
 • Tolerance rizika
 • Rizikový profil 3
 • Kategorie zákazníka
 • Neprofesionální
  Profesionální
  Způsobilá protistrana
 • Znalosti a zkušenosti
 • Základní
  Informovaný
  Pokročilý

Kumulativní výkonnost (%)

 • 1 týden
 • 1 měsíc
 • 0,53 %
 • 3 měsíce
 • 0,62 %
 • 6 měsíců
 • 2,72 %
 • Od počátku roku
 • 2,91 %
 • 1 rok
 • 6,31 %
 • 2 roky
 • 3 roky
 • 5 let
 • 10 let
 • Od založení

Průměrná roční výkonnost (% p.a.)

 • 2 roky
 • 3 roky
 • 5 let
 • 10 let
 • Od založení
Zeptejte se nás

Rádi bychom vás informovali, že osobní údaje poskytnuté ve výše uvedené podobě budou použity pouze k odpovědi na tuto korespondenci.