Prvý realitný fond, o.p.f., IAD Investments (EUR)

 

Základní informace

 • Cena za kus
 • (26. 11. 2020) 0,0745 EUR
 • Roční maximum
 • (30. 10. 2020) 0,0745 EUR
 • Roční minimum
 • (26. 11. 2019) 0,0719 EUR
 • Investiční společnost
 • IAD Investments, správ. spol., a. s.
 • Datum založení
 • 20. 11. 2006
 • Země registrace
 • Slovenská republika
 • Objem aktiv fondu

Investiční zaměření

 • Třída aktiv
 • Nemovitosti
 • Regionální zaměření
 • Vyspělé i rozvíjející se trhy
  Globální
 • Tematické zaměření
 • Nemovitostní
 • Dividendová politika
 • Akumulační
 • Měna denominace
 • EUR

Informace o poplatcích a nákladech

 • Poplatková kategorie
 • Středně rizikové
 • Poplatky za správu
 • z toho manažerský poplatek
 • 1,80 %

Cílové trhy

 • Investiční horizont
 • min. 5 let
 • Investiční preference
 • Růst
 • Schopnost nést ztráty
 • Ano
 • Tolerance rizika
 • Rizikový profil 2
 • Kategorie zákazníka
 • Neprofesionální
  Profesionální
  Způsobilá protistrana
 • Znalosti a zkušenosti
 • Základní
  Informovaný
  Pokročilý

Kumulativní výkonnost (%)

 • 1 týden
 • 0,00 %
 • 1 měsíc
 • 0,27 %
 • 3 měsíce
 • 0,77 %
 • 6 měsíců
 • 1,52 %
 • Od počátku roku
 • 2,68 %
 • 1 rok
 • 3,66 %
 • 2 roky
 • 7,51 %
 • 3 roky
 • 5 let
 • 10 let
 • Od založení (20. 11. 2006)

Průměrná roční výkonnost (% p.a.)

 • 2 roky
 • 3,69 %
 • 3 roky
 • 5 let
 • 10 let
 • Od založení (20. 11. 2006)
Zeptejte se nás

Vložte bezpečnostní kód:
 Security code
 

Rádi bychom vás informovali, že osobní údaje poskytnuté ve výše uvedené podobě budou použity pouze k odpovědi na tuto korespondenci.