Schroder ISF European Dividend Maximiser (EUR)

 

Základní informace

 • Cena za kus
 • (6. 12. 2022) 93,6866 EUR
 • Roční maximum
 • (4. 1. 2022) 106,4574 EUR
 • Roční minimum
 • (29. 9. 2022) 82,0378 EUR
 • Investiční společnost
 • Schroder Investment Management (Europe) S.A.
 • Datum založení
 • 5. 10. 2007
 • Země registrace
 • Objem aktiv fondu
 • 9 861 027,37 EUR

Investiční zaměření

 • Třída aktiv
 • Akcie
 • Regionální zaměření
 • Vyspělé trhy
  Evropa
 • Tematické zaměření
 • Dividendová politika
 • Akumulační
 • Měna denominace
 • EUR
 • Investiční profil

Informace o poplatcích a nákladech

 • Poplatková kategorie

  Poplatkové kategorie Dynamické, Středně rizikové, Konzervativní a Krátkodobé jsou specifikovány v sazebníku. Investiční nástroje zařazené v Kompenzační poplatkové kategorii nemají aplikován vstupní poplatek, ale jsou zatíženy vyššími průběžnými náklady.

 • Dynamické
 • Poplatky za správu

  Poplatky hrazené z majetku fondu v průběhu roku (Ongoing charges) - Ukazatel je tvořen manažerským poplatkem a ostatními provozními náklady (na depozitáře, auditora, bankovní poplatky atd.). Hodnota fondu je uváděna již po zaúčtování poplatků za správu.

 • 1,91 %
 • z toho manažerský poplatek
 • 1,50 %

Cílové trhy

 • Investiční horizont
 • min. 5 let
 • Investiční preference
 • Růst
 • Schopnost nést ztráty
 • Ano – bez záruky maximální možné ztráty
 • Tolerance rizika (SRRI)

  Ukazatel SRRI nebo interní ukazatel využívající stejného algoritmu výpočtu - SRRI (Synthetic Risk and Reward Indicator) uvádí volatilitu hodnoty investičního nástroje v měně nástroje, a tedy jeho rizikovost v čase. SRRI může nabývat hodnot 1 (nejnižší riziko) až 7 (nejvyšší riziko). Vychází z právních předpisů v souvislosti s Evropskou směrnicí UCITS IV. Ukazatel vyjadřuje historický vývoj hodnoty investice, nelze jej tedy považovat za indikátor budoucího vývoje. V dokumentu Sdělení klíčových informací mohou některé fondy uvádět hodnotu SRI podle regulace PRIIPs. Hodnoty těchto dvou ukazatelů se od sebe z důvodu odlišného algoritmu výpočtu mohou lišit.

 • Rizikový profil 6
 • Preference udržitelnosti (SFDR)
 • Neutrální (článek 6)
 • Kategorie zákazníka
 • Neprofesionální
  Profesionální
  Způsobilá protistrana
 • Znalosti a zkušenosti
 • Základní
  Informovaný
  Pokročilý
 • Negativní cílový trh
 • Garance bez ztrát

Kumulativní výkonnost (%)

 • 1 týden
 • 0,75 %
 • 1 měsíc
 • 5,77 %
 • 3 měsíce
 • 5,44 %
 • 6 měsíců
 • -3,32 %
 • Od počátku roku
 • -10,86 %
 • 1 rok
 • -7,77 %
 • 2 roky
 • 2,68 %
 • 3 roky
 • -22,53 %
 • 5 let
 • -17,62 %
 • 10 let
 • 12,77 %
 • Od založení (5. 10. 2007)
 • -6,31 %

Průměrná roční výkonnost (% p.a.)

 • 2 roky
 • 1,33 %
 • 3 roky
 • -8,16 %
 • 5 let
 • -3,80 %
 • 10 let
 • 1,21 %
 • Od založení (5. 10. 2007)
 • -0,43 %
Zeptejte se nás

Vložte bezpečnostní kód:
 Security code
 

Rádi bychom vás informovali, že osobní údaje poskytnuté ve výše uvedené podobě budou použity pouze k odpovědi na tuto korespondenci.

Na našich webových stránkách využíváme soubory cookies. Cookies používáme pro zajištění správné funkčnosti stránek, analýzu návštěvnosti a personalizaci obsahu a reklamy. Informace o používání cookies najdete v našich Zásadách používání webových stránek a cookie, kde můžete i později upravit nastavení svých souhlasů. Souhlasíte s používáním cookies?
Více informací a nastavení preferencí