Schroder ISF Flexible Retirement (EUR)

 

Základní informace

 • Cena za kus
 • (28. 9. 2020) 124,9998 EUR
 • Roční maximum
 • (20. 2. 2020) 134,1679 EUR
 • Roční minimum
 • (25. 9. 2020) 124,6187 EUR
 • Investiční společnost
 • Schroder Investment Management (Europe) S.A.
 • Datum založení
 • 2. 7. 2012
 • Země registrace
 • Objem aktiv fondu
 • 3 298 980,94 EUR

Investiční zaměření

 • Třída aktiv
 • Alternativní investice
 • Regionální zaměření
 • Vyspělé i rozvíjející se trhy
  Globální
 • Tematické zaměření
 • Více strategií
 • Dividendová politika
 • Akumulační
 • Měna denominace
 • EUR

Informace o poplatcích a nákladech

 • Poplatková kategorie
 • Dynamické
 • Poplatky za správu
 • 0,99 %
 • z toho manažerský poplatek
 • 0,75 %

Cílové trhy

 • Investiční horizont
 • min. 3 roky
 • Investiční preference
 • Růst
 • Schopnost nést ztráty
 • Ano
 • Tolerance rizika
 • Rizikový profil 3
 • Kategorie zákazníka
 • Neprofesionální
  Profesionální
  Způsobilá protistrana
 • Znalosti a zkušenosti
 • Základní
  Informovaný
  Pokročilý

Kumulativní výkonnost (%)

 • 1 týden
 • 0,11 %
 • 1 měsíc
 • -0,37 %
 • 3 měsíce
 • -0,40 %
 • 6 měsíců
 • -0,13 %
 • Od počátku roku
 • -5,29 %
 • 1 rok
 • -5,16 %
 • 2 roky
 • -1,85 %
 • 3 roky
 • 5 let
 • 10 let
 • Od založení

Průměrná roční výkonnost (% p.a.)

 • 2 roky
 • -0,93 %
 • 3 roky
 • 5 let
 • 10 let
 • Od založení
Zeptejte se nás

Rádi bychom vás informovali, že osobní údaje poskytnuté ve výše uvedené podobě budou použity pouze k odpovědi na tuto korespondenci.