Schroder ISF Global Cities Real Estate (USD)

 

Základní informace

 • Cena za kus
 • (29. 9. 2020) 173,4206 USD
 • Roční maximum
 • (18. 2. 2020) 205,8802 USD
 • Roční minimum
 • (23. 3. 2020) 126,1472 USD
 • Investiční společnost
 • Schroder Investment Management (Europe) S.A.
 • Datum založení
 • 31. 10. 2005
 • Země registrace
 • Objem aktiv fondu
 • 36 520 896,66 USD

Investiční zaměření

 • Třída aktiv
 • Akcie
 • Regionální zaměření
 • Vyspělé i rozvíjející se trhy
  Globální
 • Tematické zaměření
 • Nemovitostní
 • Dividendová politika
 • Akumulační
 • Měna denominace
 • USD

Informace o poplatcích a nákladech

 • Poplatková kategorie
 • Dynamické
 • Poplatky za správu
 • 1,85 %
 • z toho manažerský poplatek
 • 1,50 %

Cílové trhy

 • Investiční horizont
 • min. 5 let
 • Investiční preference
 • Růst
 • Schopnost nést ztráty
 • Ano
 • Tolerance rizika
 • Rizikový profil 5
 • Kategorie zákazníka
 • Neprofesionální
  Profesionální
  Způsobilá protistrana
 • Znalosti a zkušenosti
 • Základní
  Informovaný
  Pokročilý

Kumulativní výkonnost (%)

 • 1 týden
 • 2,16 %
 • 1 měsíc
 • -3,21 %
 • 3 měsíce
 • 5,35 %
 • 6 měsíců
 • 21,30 %
 • Od počátku roku
 • -8,99 %
 • 1 rok
 • -6,83 %
 • 2 roky
 • 10,11 %
 • 3 roky
 • 5 let
 • 10 let
 • Od založení

Průměrná roční výkonnost (% p.a.)

 • 2 roky
 • 4,93 %
 • 3 roky
 • 5 let
 • 10 let
 • Od založení
Zeptejte se nás

Rádi bychom vás informovali, že osobní údaje poskytnuté ve výše uvedené podobě budou použity pouze k odpovědi na tuto korespondenci.