Schroder ISF Swiss Small & Mid Cap Equity (CHF)

 

Základní informace

 • Cena za kus
 • (16. 4. 2021) 60,3410 CHF
 • Roční maximum
 • (16. 4. 2021) 60,3410 CHF
 • Roční minimum
 • (16. 4. 2020) 41,8630 CHF
 • Investiční společnost
 • Schroder Investment Management (Europe) S.A.
 • Datum založení
 • 28. 6. 2002
 • Registrátor
 • Středisko cenných papírů
 • Země registrace
 • Lucembursko
 • Objem aktiv fondu
 • 115 008 200,24 CHF

Investiční zaměření

 • Třída aktiv
 • Akcie
 • Regionální zaměření
 • Vyspělé trhy
  Evropa
 • Tematické zaměření
 • S nízkou a střední tržní kapitalizací
  Specifická země
 • Dividendová politika
 • Akumulační
 • Měna denominace
 • CHF

Informace o poplatcích a nákladech

 • Poplatková kategorie

  Poplatkové kategorie Dynamické, Středně rizikové, Konzervativní a Krátkodobé jsou specifikovány v sazebníku. Investiční nástroje zařazené v Kompenzační poplatkové kategorii nemají aplikován vstupní poplatek, ale jsou zatíženy vyššími průběžnými náklady.

 • Dynamické
 • Poplatky za správu

  Poplatky hrazené z majetku fondu v průběhu roku (Ongoing charges) - Ukazatel je tvořen manažerským poplatkem a ostatními provozními náklady (na depozitáře, auditora, bankovní poplatky atd.). Hodnota fondu je uváděna již po zaúčtování poplatků za správu.

 • 1,85 %
 • z toho manažerský poplatek
 • 1,50 %

Cílové trhy

 • Investiční horizont
 • min. 5 let
 • Investiční preference
 • Růst
 • Schopnost nést ztráty
 • Ano
 • Tolerance rizika

  Ukazatel SRRI nebo interní ukazatel využívající stejného algoritmu výpočtu - SRRI (Synthetic Risk and Reward Indicator) uvádí volatilitu hodnoty investičního nástroje v měně nástroje, a tedy jeho rizikovost v čase. SRRI může nabývat hodnot 1 (nejnižší riziko) až 7 (nejvyšší riziko). Vychází z právních předpisů v souvislosti s Evropskou směrnicí UCITS IV. Ukazatel vyjadřuje historický vývoj hodnoty investice, nelze jej tedy považovat za indikátor budoucího vývoje. V dokumentu Sdělení klíčových informací mohou některé fondy uvádět hodnotu SRI podle regulace PRIIPs. Hodnoty těchto dvou ukazatelů se od sebe z důvodu odlišného algoritmu výpočtu mohou lišit.

 • Rizikový profil 6
 • Kategorie zákazníka
 • Neprofesionální
  Profesionální
  Způsobilá protistrana
 • Znalosti a zkušenosti
 • Základní
  Informovaný
  Pokročilý
 • Negativní cílový trh
 • Garance bez ztrát

Kumulativní výkonnost (%)

 • 1 týden
 • 0,55 %
 • 1 měsíc
 • 4,34 %
 • 3 měsíce
 • 10,19 %
 • 6 měsíců
 • 19,66 %
 • Od počátku roku
 • 11,32 %
 • 1 rok
 • 44,14 %
 • 2 roky
 • 32,06 %
 • 3 roky
 • 5 let
 • 10 let
 • Od založení (28. 6. 2002)

Průměrná roční výkonnost (% p.a.)

 • 2 roky
 • 14,92 %
 • 3 roky
 • 5 let
 • 10 let
 • Od založení (28. 6. 2002)
Zeptejte se nás

Vložte bezpečnostní kód:
 Security code
 

Rádi bychom vás informovali, že osobní údaje poskytnuté ve výše uvedené podobě budou použity pouze k odpovědi na tuto korespondenci.