Verdi podfond farem (CZK)

 • Tyto investiční nástroje lze nakoupit pouze prostřednictvím smlouvy Platforma fondů kvalifikovaných investorů a jsou určeny pouze pro investory s pokročilejšími znalostmi a zkušenostmi v oblasti investování. V případě Vašeho zájmu o nákup tohoto investičního produktu, prosíme, kontaktujte svého finančního poradce nebo sekci Conseq Wealth Management.
 

Představujeme vám Verdi podfond farem. Podívejte se na rozhovor předsedy představenstva Conseq Investment Management Richarda Siudy se spoluzakladatelem fondu Petrem Novotným, ve kterém se o fondu dozvíte více.

Základní informace

 • Cena za kus
 • (31. 3. 2023) 1,0974 CZK
 • Roční maximum
 • (31. 12. 2022) 1,1008 CZK
 • Roční minimum
 • (30. 9. 2022) 1,0000 CZK
 • Investiční společnost
 • Winstor investiční společnost, a.s.
 • Datum založení
 • 1. 6. 2022
 • Země registrace
 • Česká republika
 • Objem aktiv fondu

Výkonnost fondu

 • Průměrná roční výkonnost
 • Kumulativní výkonnost
 • 1 týden
 • 1 měsíc
 • 3 měsíce
 • -0,31 %
 • 6 měsíců
 • 9,74 %
 • Od počátku roku
 • -0,31 %
 • 1 rok
 • 2 roky
 • 3 roky
 • 5 let
 • 10 let
 • Od založení (1. 6. 2022)

Investiční zaměření

 • Třída aktiv
 • Nemovitosti
 • Regionální zaměření
 • Středoevropský region
  Středoevropský region
 • Tematické zaměření
 • Tématicky zaměřené
  Fondy kvalifikovaných investorů
 • Dividendová politika
 • Akumulační
 • Měna denominace
 • CZK
 • Investiční profil
 • Dynamický profil

Informace o poplatcích a nákladech

 • Poplatková kategorie

  Poplatkové kategorie Dynamické, Středně rizikové, Konzervativní a Krátkodobé jsou specifikovány v sazebníku. Investiční nástroje zařazené v Kompenzační poplatkové kategorii nemají aplikován vstupní poplatek, ale jsou zatíženy vyššími průběžnými náklady.

 • Dynamické
 • Poplatky za správu

  Poplatky hrazené z majetku fondu v průběhu roku (Ongoing charges) - Ukazatel je tvořen manažerským poplatkem a ostatními provozními náklady (na depozitáře, auditora, bankovní poplatky atd.). Hodnota fondu je uváděna již po zaúčtování poplatků za správu.

 • 2,50 %
 • z toho manažerský poplatek
 • 1,23 %

Cílové trhy

 • Investiční horizont
 • min. 5 let
 • Investiční preference
 • Růst
 • Schopnost nést ztráty
 • Ano – bez záruky maximální možné ztráty
 • Tolerance rizika (SRRI)

  Ukazatel SRRI nebo interní ukazatel využívající stejného algoritmu výpočtu - SRRI (Synthetic Risk and Reward Indicator) uvádí volatilitu hodnoty investičního nástroje v měně nástroje, a tedy jeho rizikovost v čase. SRRI může nabývat hodnot 1 (nejnižší riziko) až 7 (nejvyšší riziko). Vychází z právních předpisů v souvislosti s Evropskou směrnicí UCITS IV. Ukazatel vyjadřuje historický vývoj hodnoty investice, nelze jej tedy považovat za indikátor budoucího vývoje. V dokumentu Sdělení klíčových informací mohou některé fondy uvádět hodnotu SRI podle regulace PRIIPs. Hodnoty těchto dvou ukazatelů se od sebe z důvodu odlišného algoritmu výpočtu mohou lišit.

 • Rizikový profil 6
 • Preference udržitelnosti (SFDR)
 • Neutrální (článek 6)
 • Kategorie zákazníka
 • Neprofesionální
  Profesionální
  Způsobilá protistrana
 • Znalosti a zkušenosti
 • Informovaný
  Pokročilý
 • Negativní cílový trh
 • Garance bez ztrát
Zeptejte se nás

Vložte bezpečnostní kód:
 Security code
 

Rádi bychom vás informovali, že osobní údaje poskytnuté ve výše uvedené podobě budou použity pouze k odpovědi na tuto korespondenci.


Toto je propagační sdělení. Než provedete jakékoli konečné investiční rozhodnutí, přečtěte si, prosím, statut fondu a sdělení klíčových informací pro investory. Dosavadní výkonnost nepředpovídá budoucí výnosy.