VIG Alfa Absolute Return U (USD)

 

Základní informace

 • Cena za kus
 • (5. 12. 2022) 1,0854 USD
 • Roční maximum
 • (10. 2. 2022) 1,2273 USD
 • Roční minimum
 • (14. 10. 2022) 0,9323 USD
 • Investiční společnost
 • Aegon Hungary Investment Fund Management Ltd.
 • Datum založení
 • 17. 3. 2016
 • Země registrace
 • Maďarsko
 • Objem aktiv fondu
 • 83 878 829,51 USD

Investiční zaměření

 • Třída aktiv
 • Alternativní investice
 • Regionální zaměření
 • Vyspělé i rozvíjející se trhy
  Globální
 • Tematické zaměření
 • Absolutního výnosu
  Více strategií
 • Dividendová politika
 • Akumulační
 • Měna denominace
 • USD
 • Investiční profil

Informace o poplatcích a nákladech

 • Poplatková kategorie

  Poplatkové kategorie Dynamické, Středně rizikové, Konzervativní a Krátkodobé jsou specifikovány v sazebníku. Investiční nástroje zařazené v Kompenzační poplatkové kategorii nemají aplikován vstupní poplatek, ale jsou zatíženy vyššími průběžnými náklady.

 • Středně rizikové
 • Poplatky za správu

  Poplatky hrazené z majetku fondu v průběhu roku (Ongoing charges) - Ukazatel je tvořen manažerským poplatkem a ostatními provozními náklady (na depozitáře, auditora, bankovní poplatky atd.). Hodnota fondu je uváděna již po zaúčtování poplatků za správu.

 • 2,10 %
 • z toho manažerský poplatek
 • 1,95 %

Cílové trhy

 • Investiční horizont
 • min. 3 roky
 • Investiční preference
 • Růst
 • Schopnost nést ztráty
 • Ano – bez záruky maximální možné ztráty
 • Tolerance rizika (SRRI)

  Ukazatel SRRI nebo interní ukazatel využívající stejného algoritmu výpočtu - SRRI (Synthetic Risk and Reward Indicator) uvádí volatilitu hodnoty investičního nástroje v měně nástroje, a tedy jeho rizikovost v čase. SRRI může nabývat hodnot 1 (nejnižší riziko) až 7 (nejvyšší riziko). Vychází z právních předpisů v souvislosti s Evropskou směrnicí UCITS IV. Ukazatel vyjadřuje historický vývoj hodnoty investice, nelze jej tedy považovat za indikátor budoucího vývoje. V dokumentu Sdělení klíčových informací mohou některé fondy uvádět hodnotu SRI podle regulace PRIIPs. Hodnoty těchto dvou ukazatelů se od sebe z důvodu odlišného algoritmu výpočtu mohou lišit.

 • Rizikový profil 4
 • Preference udržitelnosti (SFDR)
 • Neutrální (článek 6)
 • Kategorie zákazníka
 • Neprofesionální
  Profesionální
  Způsobilá protistrana
 • Znalosti a zkušenosti
 • Základní
  Informovaný
  Pokročilý
 • Negativní cílový trh
 • Garance bez ztrát

Kumulativní výkonnost (%)

 • 1 týden
 • -0,56 %
 • 1 měsíc
 • 10,11 %
 • 3 měsíce
 • 4,31 %
 • 6 měsíců
 • -5,75 %
 • Od počátku roku
 • -8,72 %
 • 1 rok
 • -9,92 %
 • 2 roky
 • -4,39 %
 • 3 roky
 • -3,47 %
 • 5 let
 • 3,20 %
 • 10 let
 • Od založení (17. 3. 2016)
 • 8,54 %

Průměrná roční výkonnost (% p.a.)

 • 2 roky
 • -2,22 %
 • 3 roky
 • -1,17 %
 • 5 let
 • 0,63 %
 • 10 let
 • Od založení (17. 3. 2016)
 • 1,23 %
Zeptejte se nás

Vložte bezpečnostní kód:
 Security code
 

Rádi bychom vás informovali, že osobní údaje poskytnuté ve výše uvedené podobě budou použity pouze k odpovědi na tuto korespondenci.

Na našich webových stránkách využíváme soubory cookies. Cookies používáme pro zajištění správné funkčnosti stránek, analýzu návštěvnosti a personalizaci obsahu a reklamy. Informace o používání cookies najdete v našich Zásadách používání webových stránek a cookie, kde můžete i později upravit nastavení svých souhlasů. Souhlasíte s používáním cookies?
Více informací a nastavení preferencí