Selection Plus

Investiční program společnosti Allianz.

Program Selection Plus je inspirován životem. V mládí je plný dravosti a energie, s přibývajícím věkem preferuje jistoty a bezpečí. V počátku je silnější zastoupení investic s vyšším výnosem a rizikem. S blížícím se závěrem programu se pak poměr investic mění ve prospěch konzervativních, jejichž investiční riziko a výnos jsou nižší. Současně je navržen tak, aby maximálně stabilizoval výnosy vložených investic.

  • Investiční manažer: Conseq Investment Management, a. s.
  • Pravidelné investice: od 500 Kč/měsíc
  • Investiční horizont: min. 5 let
  • Vstupní poplatek: max 3,75 % z hodnoty investice
  • Rizikový faktor*: 1 2 3 4 5 6 7

* Uvedený rizikový faktor se týká strategie před začátkem zkonzervativňování (10+).

Hlavní výhody

  • ZHODNOCOVÁNÍ ÚSPOR dlouhodobé pravidelné investování převážně do rizikových aktiv (zejména akciových fondů), zejména v počáteční fázi, zvyšuje potenciál zhodnocení úspor investora
  • POSTUPNÉ SNIŽOVÁNÍ RIZIKOVOSTI – postupné snižování rizikovosti portfolia v posledních letech programu naopak chrání dříve dosažené výnosy a investované prostředky 
  • REFLEKTOVÁNÍ POTŘEB KLIENTA – časový horizont lze navrhnout podle potřeb klienta, libovolně ho průběžně upravovat a celý program pak funguje zcela automaticky bez nutnosti zásahů ze strany investora

Průběh realokace v jednotlivých letech

Strategie se liší poměrem dynamických a konzervativních investičních nástrojů, ovšem u všech platí, že s přibližujícím se koncem programu podíl dynamické složky klesá ve prospěch složky konzervativní.

Složení programu Roky do konce programu
více než 10 let 10 let 9 let 8 let 7 let 6 let 5 let 4 roky 3 roky 2 roky 1 rok
Allianz Best Styles Global Equity ( EUR) 50 % 50 % 50 % 50 % 50 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 %  
Allianz Best Styles Emerging Markets Equity (EUR) 30 % 30 % 30 % 20 % 10 %            
Allianz Global Small Cap Equity (EUR) 20 % 10 %                  
Conseq korporátních dluhopisů, OPF CFIS, a.s. A   10 % 10 % 10 % 20 % 20 % 20 % 20 % 10 %    
Conseq Invest Dluhopisový - Třída A     10 % 20 % 20 % 30 % 30 % 30 % 30 % 40 % 30 %
Conseq Invest Konzervativní - Třída A             10 % 20 % 40 % 50 % 70 %
Zeptejte se nás

Rádi bychom vás informovali, že osobní údaje poskytnuté ve výše uvedené podobě budou použity pouze k odpovědi na tuto korespondenci.