Classic Invest

Základným produktom pre privátnych investorov v našej ponuke je obstaranie nákupu podielových listov. Ponúkame podielové listy fondov našich produktových partnerov, ktorými v súčasnosti sú napríklad Amundi Asset Management, Arts Asset Management GMBH, BlackRock, BNP Paribas Asset Management, Fidelity International, Franklin Templeton Investments, Generali Investments a NN Investments Partners.

Do podielových fondov môžete investovať formou:

  • jednorazového nákupu; a/alebo
  • programu pravidelných investícií.

Minimálna čiastka pre prvnú jednorázovu investíciu je 400 € do jedného fondu, minimum pre akúkoľvek následnu jednorazovú investíciu je 80 € do jedného fondu.

Minimálna čiastka pre pravidenú investíciu je 20 € mesačne, alebo 40 € štvrťročne do jedného fondu.

Výška vstupného poplatku závisí od typu vybraného fondu (akciový, dlhopisový, peňažný trh)a objemu investície.

Spýtajte sa nás

Vložte bezpečnostný kód:
 Security code
 

We take your privacy seriously, and we will only use personal information that you supply to us in accordance with the terms of our privacy policy.