Prehľad fondov

Názov fondu / ISIN

Počet nájdených položiek: 544

Názov
ISIN
Investičná spoločnosť
Trieda aktív
Mena
Regionálne zameranie
Poplatky za správu
Rizikový profil
Cena za kus
Dátum platnosti ceny
1M (%)
3M (%)
6M (%)
1R (%)
3Y (%)
5L (%)
10L (%)
BGF Euro Bond (EUR)
LU0050372472
BlackRock (Luxembourg) S.A. Dlhopisy EUR Vyspelé trhy 0,98 % Rizikový profil 3 31,3400 29.10.2020 0,77 % 1,49 % 4,61 % 2,52 % 9,27 % 13,06 % 48,81 %
C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI P (EUR)
DE000A0F5G98
Ampega Investment (C-Quadrat ARTS) Zmiešané aktíva EUR Vyspelé a rozvíjajúce sa trhy 2,63 % Rizikový profil 4 108,9500 29.10.2020 -0,25 % 2,76 % 8,84 % -1,05 % -3,11 % 0,48 %
Conseq Active Invest Dynamický, CSQF SICAV (EUR)
CZ0008044732
Conseq Funds SICAV, a.s. Zmiešané aktíva EUR Vyspelé a rozvíjajúce sa trhy 2,60 % Rizikový profil 5 0,1009 27.10.2020 1,41 % 0,70 % 11,62 % -5,17 % -6,92 % 4,67 %
Conseq realitní (EUR)
CZ0008475654
Conseq Funds investiční společnost, a.s. Nehnuteľnosti EUR Stredoeurópsky región 1,61 % Rizikový profil 2 0,1038 30.9.2020 -3,53 % -0,95 % 4,11 % -1,14 %
FF - Euro Corporate Bond Fund (EUR)
LU0370787193
Fidelity Funds Dlhopisy EUR Vyspelé a rozvíjajúce sa trhy 1,05 % Rizikový profil 3 34,4000 29.10.2020 0,76 % 1,00 % 3,90 % 3,96 % 8,83 % 16,02 % 47,20 %
FF - European Growth Fund (EUR)
LU0296857971
Fidelity Funds Akcie EUR Vyspelé trhy 1,89 % Rizikový profil 6 11,3200 29.10.2020 -6,21 % -9,08 % -5,03 % -16,95 % -12,52 % -2,92 % 48,91 %
FF - Fidelity Target™ 2050 (Euro) Fund (EUR)
LU1025014629
Fidelity Funds Zmiešané aktíva EUR Vyspelé a rozvíjajúce sa trhy 1,96 % Rizikový profil 5 14,8000 29.10.2020 -0,94 % -0,74 % 3,86 % -6,39 % 1,72 % 15,44 %
FF - Global Dividend Fund hedged (EUR)
LU0605515377
Fidelity Funds Akcie EUR Vyspelé a rozvíjajúce sa trhy 1,89 % Rizikový profil 5 19,9600 29.10.2020 -4,27 % -6,42 % -0,75 % -6,16 % 7,02 % 20,53 %
Templeton Global Bond Fund (EUR)
LU0152980495
Franklin Templeton Investments Dlhopisy EUR Vyspelé a rozvíjajúce sa trhy 1,39 % Rizikový profil 5 24,5100 29.10.2020 1,24 % 0,20 % -7,09 % -8,31 % -4,48 % -3,12 % 37,54 %
Templeton Growth (Euro) Fund (EUR)
LU0114760746
Franklin Templeton Investments Akcie EUR Vyspelé a rozvíjajúce sa trhy 1,83 % Rizikový profil 6 15,4100 29.10.2020 -1,41 % -1,15 % -1,53 % -10,92 % -11,54 % -4,40 % 70,46 %
Allianz Best Styles US Equity (EUR)
LU0933100637
Allianz Global Investors Luxembourg S.A. Akcie EUR Vyspelé trhy 1,36 % Rizikový profil 6 225,6100 29.10.2020 -2,11 % 2,09 % 4,55 % 1,62 %
Allianz Best Styles US Equity (USD)
LU1428085952
Allianz Global Investors Luxembourg S.A. Akcie USD Vyspelé trhy 1,36 % Rizikový profil 5 15,7700 29.10.2020 -1,81 % 1,87 % 12,80 % 7,57 %
Allianz Best Styles US Equity hedged (EUR)
LU0933100983
Allianz Global Investors Luxembourg S.A. Akcie EUR Vyspelé trhy 1,36 % Rizikový profil 5 180,8700 29.10.2020 -1,82 % 1,55 % 11,93 % 5,02 %
Allianz Capital Plus (EUR)
LU1254136416
Allianz Global Investors Luxembourg S.A. Zmiešané aktíva EUR Vyspelé trhy 1,21 % Rizikový profil 4 109,9600 29.10.2020 -1,22 % -0,24 % 5,66 % 3,35 % 11,63 % 9,96 %
Allianz Discovery Europe Opportunities (EUR)
LU1366194626
Allianz Global Investors Luxembourg S.A. Alternatívne investície EUR Vyspelé trhy 1,85 % Rizikový profil 4 84,2500 15.9.2020 -0,70 % 0,24 % 1,52 % -0,38 %
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 50 (EUR)
LU1093406186
Allianz Global Investors Luxembourg S.A. Zmiešané aktíva EUR Vyspelé a rozvíjajúce sa trhy 1,80 % Rizikový profil 4 117,6200 29.10.2020 -1,94 % -0,20 % 3,50 % -3,19 % 0,39 % 9,62 %
Allianz Enhanced Short Term Euro (EUR)
LU0293294277
Allianz Global Investors Luxembourg S.A. Krátkodobé Investície EUR Vyspelé a rozvíjajúce sa trhy 0,30 % Rizikový profil 1 107,3000 29.10.2020 0,01 % 0,06 % 0,46 % -0,29 %
Allianz Euro Bond (EUR)
LU0165915058
Allianz Global Investors Luxembourg S.A. Dlhopisy EUR Vyspelé a rozvíjajúce sa trhy 1,03 % Rizikový profil 3 17,7200 29.10.2020 0,57 % 1,14 % 4,17 % 2,43 %
Allianz Euroland Equity Growth (EUR)
LU0256840447
Allianz Global Investors Luxembourg S.A. Akcie EUR Vyspelé trhy 1,86 % Rizikový profil 6 245,7500 29.10.2020 -5,18 % -3,06 % 12,38 % 5,42 %
Allianz Euroland Equity Growth hedged (USD)
LU0980739220
Allianz Global Investors Luxembourg S.A. Akcie USD Vyspelé trhy 1,87 % Rizikový profil 6 17,7700 29.10.2020 -5,07 % -2,79 % 13,26 % 7,50 %