Prehľad fondov

Názov fondu / ISIN

Počet nájdených položiek: 468

Názov
ISIN
Investičná spoločnosť
Trieda aktív
Mena
Regionálne zameranie
Poplatky za správu
Rizikový profil
Cena za kus
Dátum platnosti ceny
1M (%)
3M (%)
6M (%)
1R (%)
3Y (%)
5L (%)
10L (%)
BGF Euro Bond (EUR)
LU0050372472
BlackRock (Luxembourg) S.A. Dlhopisy EUR Vyspelé trhy 0,98 % Rizikový profil 3 29,5600 27.3.2020 -4,18 % -2,60 % -4,43 % 0,85 % 5,01 % 4,82 % 43,98 %
C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI P (EUR)
DE000A0F5G98
Ampega Investment (C-Quadrat ARTS) Zmiešané aktíva EUR Vyspelé a rozvíjajúce sa trhy 2,20 % Rizikový profil 4 98,5100 26.3.2020 -12,26 % -13,06 % -10,79 % -6,53 % -7,81 % -15,65 %
Conseq Active Invest Dynamický, CSQF SICAV (EUR)
CZ0008044732
Conseq Funds SICAV, a.s. Zmiešané aktíva EUR Vyspelé a rozvíjajúce sa trhy 2,60 % Rizikový profil 5 0,0835 25.3.2020 -21,96 % -24,71 % -20,63 % -19,48 % -20,02 % -17,98 %
Conseq realitní (EUR)
CZ0008475654
Conseq Funds investiční společnost, a.s. Nehnuteľnosti EUR Stredoeurópsky región 1,61 % Rizikový profil 2 0,1075 29.2.2020 -0,28 % 0,37 % 4,07 % 7,50 %
FF - Euro Corporate Bond Fund (EUR)
LU0370787193
Fidelity Funds Dlhopisy EUR Vyspelé a rozvíjajúce sa trhy 1,05 % Rizikový profil 3 31,5100 27.3.2020 -5,66 % -4,92 % -4,92 % -1,07 % 2,14 % 3,31 % 40,67 %
FF - European Growth Fund (EUR)
LU0296857971
Fidelity Funds Akcie EUR Vyspelé trhy 1,89 % Rizikový profil 5 10,4800 27.3.2020 -22,43 % -27,87 % -21,44 % -20,36 % -15,48 % -14,66 % 40,92 %
FF - Fidelity Target™ 2050 (Euro) Fund (EUR)
LU1025014629
Fidelity Funds Zmiešané aktíva EUR Vyspelé a rozvíjajúce sa trhy 1,96 % Rizikový profil 5 12,4600 27.3.2020 -20,43 % -25,03 % -20,38 % -16,15 % -9,71 % -6,10 %
FF - Global Dividend Fund hedged (EUR)
LU0605515377
Fidelity Funds Akcie EUR Vyspelé a rozvíjajúce sa trhy 1,89 % Rizikový profil 5 18,2600 27.3.2020 -13,30 % -17,30 % -13,50 % -6,45 % 2,07 % 11,27 %
Templeton Global Bond Fund (EUR)
LU0152980495
Franklin Templeton Investments Dlhopisy EUR Vyspelé a rozvíjajúce sa trhy 1,40 % Rizikový profil 5 25,5600 26.3.2020 -6,17 % -4,88 % -5,93 % -5,30 % -6,89 % -4,20 % 45,64 %
Templeton Growth (Euro) Fund (EUR)
LU0114760746
Franklin Templeton Investments Akcie EUR Vyspelé a rozvíjajúce sa trhy 1,83 % Rizikový profil 6 14,5100 26.3.2020 -16,08 % -19,97 % -14,75 % -14,24 % -17,37 % -14,50 % 59,10 %
Allianz Capital Plus (EUR)
LU1254136416
Allianz Global Investors Luxembourg S.A. Zmiešané aktíva EUR Vyspelé trhy 1,21 % Rizikový profil 4 100,7800 27.3.2020 -7,07 % -7,35 % -4,84 % -1,80 % 11,63 %
Allianz Europe Equity Growth Select (EUR)
LU0920839346
Allianz Global Investors Luxembourg S.A. Akcie EUR Vyspelé trhy 1,86 % Rizikový profil 6 141,1500 27.3.2020 -16,85 % -19,30 % -9,54 % -5,19 % -2,58 % -0,24 %
Allianz European Equity Dividend (EUR)
LU0414045822
Allianz Global Investors Luxembourg S.A. Akcie EUR Vyspelé trhy 1,85 % Rizikový profil 5 202,5100 27.3.2020 -25,14 % -30,32 % -25,82 % -26,18 % -22,59 % -23,94 % 34,38 %
Allianz European Equity Dividend dis hedged (CZK)
LU1269085392
Allianz Global Investors Luxembourg S.A. Akcie CZK Vyspelé trhy 1,84 % Rizikový profil 5 2295,9700 27.3.2020 -26,14 % -31,05 % -28,42 % -28,05 % -28,82 %
Allianz RCM Europe Equity Growth (EUR)
LU0256839274
Allianz Global Investors Luxembourg S.A. Akcie EUR Vyspelé trhy 1,86 % Rizikový profil 6 239,7300 27.3.2020 -17,99 % -21,01 % -11,11 % -6,93 % -1,91 % 2,74 %
Allianz RCM China AT (USD)
LU0348827113
Allianz Global Investors Luxembourg S.A. Akcie USD Rozvíjajúce sa trhy 2,32 % Rizikový profil 6 11,2400 27.3.2020 -9,94 % -10,65 % -0,44 % -6,72 % 8,18 % 9,44 %
Allianz Thematica AT (EUR)
LU1981791327
Allianz Global Investors Luxembourg S.A. Akcie EUR Vyspelé a rozvíjajúce sa trhy 2,09 % Rizikový profil 6 96,0900 27.3.2020 -15,11 % -10,68 % -4,63 %
Allianz Thematica AT (USD)
LU1917777945
Allianz Global Investors Luxembourg S.A. Akcie USD Vyspelé a rozvíjajúce sa trhy 2,08 % Rizikový profil 5 101,8200 27.3.2020 -14,57 % -11,61 % -3,68 %
Allianz Thematica AT hedged (CZK)
LU2052517310
Allianz Global Investors Luxembourg S.A. Akcie CZK Vyspelé a rozvíjajúce sa trhy 0,00 % Rizikový profil 5 2909,7400 27.3.2020 -15,63 % -12,75 %
Allianz Thematica dis (EUR)
LU1479563717
Allianz Global Investors Luxembourg S.A. Akcie EUR Vyspelé a rozvíjajúce sa trhy 2,11 % Rizikový profil 6 128,4700 27.3.2020 -15,16 % -10,57 % -4,68 %