Active Invest Progressive (EUR)

 

Základné informácie

 • Cena za kus
 • (9.12.2019) 0,1086 EUR
 • Ročné maximum
 • (27.11.2019) 0,1091 EUR
 • Ročné minimum
 • (27.12.2018) 0,0956 EUR
 • Investičná spoločnosť
 • Conseq Funds investiční společnost, a.s.
 • Dátum založenia
 • 4.3.2015
 • Krajina registrácie
 • Česko
 • Objem aktív fondu
 • 12 908 541,00 EUR

Investičné zameranie

 • Trieda aktív
 • Zmiešané aktíva
 • Regionálne zameranie
 • Vyspelé a rozvíjajúce sa trhy
  Globálne
 • Tématické zameranie
 • Dynamické
  Fond fondov
 • Dividendová politika
 • Akumulačná
 • Mena denominácie
 • EUR

Informácie o poplatkoch a cenách

 • Poplatková kategória
 • Fondy fondov akciové
 • Poplatky za správu
 • 2,71 %
 • z toho manažérsky poplatok
 • 1,50 %

Cieľové trhy

 • Investičný horizont
 • min. 5 rokov
 • Investičné preferencie
 • Rast
 • Schopnosť niesť stráty
 • Áno
 • Tolerancia rizika
 • Rizikový profil 5
 • Kategória zákazníka
 • Neprofesionálny
  Profesionálny
  Spôsobilá protistrana
 • Znalosti a skúsenosti
 • Základné
  Informovaný
  Pokročilý

Priemerná ročná výkonnosť (% p.a.)

 • 2 roky
 • 0,14 %
 • 3 roky
 • 2,69 %
 • 5 rokov
 • 10 rokov
 • Od založenia
 • 1,74 %

Kumulatívna výkonnosť (%)

 • 1 týždeň
 • 0,56 %
 • 1 mesiac
 • 0,00 %
 • 3 mesiaca
 • 3,43 %
 • 6 mesiacov
 • 4,42 %
 • Od začiatku roku
 • 12,54 %
 • 1 rok
 • 9,15 %
 • 2 roky
 • 0,28 %
 • 3 roky
 • 8,28 %
 • 5 rokov
 • 10 rokov
 • Od založenia
 • 8,60 %
Spýtajte sa nás

We take your privacy seriously, and we will only use personal information that you supply to us in accordance with the terms of our privacy policy.