BNP Paribas Japan Equity (JPY)

 

Základné informácie

 • Cena za kus
 • (10.12.2019) 5183,0000 JPY
 • Ročné maximum
 • (6.12.2019) 5196,0000 JPY
 • Ročné minimum
 • (4.1.2019) 4330,0000 JPY
 • Investičná spoločnosť
 • PARVEST
 • Dátum založenia
 • 5.4.1996
 • Krajina registrácie
 • Luxembursko
 • Objem aktív fondu
 • 34 239 150 080,00 JPY

Investičné zameranie

 • Trieda aktív
 • Akcie
 • Regionálne zameranie
 • Vyspelé trhy
  Japonsko
 • Tématické zameranie
 • Špecifické krajiny
 • Dividendová politika
 • Akumulačná
 • Mena denominácie
 • JPY

Informácie o poplatkoch a cenách

 • Poplatková kategória
 • Fondy akciové
 • Poplatky za správu
 • 1,97 %
 • z toho manažérsky poplatok
 • 1,50 %

Cieľové trhy

 • Investičný horizont
 • min. 5 rokov
 • Investičné preferencie
 • Rast
 • Schopnosť niesť stráty
 • Áno
 • Tolerancia rizika
 • Rizikový profil 6
 • Kategória zákazníka
 • Neprofesionálny
  Profesionálny
  Spôsobilá protistrana
 • Znalosti a skúsenosti
 • Základné
  Informovaný
  Pokročilý

Priemerná ročná výkonnosť (% p.a.)

 • 2 roky
 • -4,20 %
 • 3 roky
 • 3,93 %
 • 5 rokov
 • 2,40 %
 • 10 rokov
 • 6,26 %
 • Od založenia
 • -0,32 %

Kumulatívna výkonnosť (%)

 • 1 týždeň
 • 2,31 %
 • 1 mesiac
 • 2,27 %
 • 3 mesiaca
 • 11,08 %
 • 6 mesiacov
 • 12,16 %
 • Od začiatku roku
 • 17,32 %
 • 1 rok
 • 9,67 %
 • 2 roky
 • -8,23 %
 • 3 roky
 • 12,26 %
 • 5 rokov
 • 12,58 %
 • 10 rokov
 • 83,47 %
 • Od založenia
 • -7,33 %
Spýtajte sa nás

We take your privacy seriously, and we will only use personal information that you supply to us in accordance with the terms of our privacy policy.