BNP Paribas Russia Equity (EUR)

 

Základné informácie

 • Cena za kus
 • (21.1.2021) 155,9700 EUR
 • Ročné maximum
 • (21.1.2020) 175,0700 EUR
 • Ročné minimum
 • (18.3.2020) 96,0900 EUR
 • Investičná spoločnosť
 • PARVEST
 • Dátum založenia
 • 17.5.2013
 • Krajina registrácie
 • Luxembursko
 • Objem aktív fondu
 • 905 843 934,20 EUR

Investičné zameranie

 • Trieda aktív
 • Akcie
 • Regionálne zameranie
 • Rozvíjajúce sa trhy
  Východná Európa
 • Tématické zameranie
 • Špecifické krajiny
 • Dividendová politika
 • Akumulačná
 • Mena denominácie
 • EUR

Informácie o poplatkoch a cenách

 • Poplatková kategória
 • Dynamické
 • Poplatky za správu

  Poplatky hradené z majetku fondu v priebehu roka (Ongoing charges) - Ukazovateľ je tvorený manažérskym poplatkom a ostatnými prevádzkovými nákladmi (na depozitára, audítora, bankové poplatky atď.). Hodnota fondu je uvádzaná už po zaúčtovaní poplatkov za správu.

 • 2,20 %
 • z toho manažérsky poplatok
 • 1,75 %

Cieľové trhy

 • Investičný horizont
 • min. 8 rokov
 • Investičné preferencie
 • Rast
 • Schopnosť niesť stráty
 • Áno
 • Tolerancia rizika

  Ukazovateľ SRRI alebo interný ukazovateľ využívajúci rovnaký algoritmus výpočtu - SRRI (Synthetic Risk and Reward Indicator) uvádza volatilitu hodnoty investičného nástroja v mene nástroja, a teda jeho rizikovosť v čase. SRRI môže dosahovať hodnôt 1 (najnižšie riziko) až 7 (najvyššie riziko). Vychádza z právnych predpisov v súvislosti s Európskou smernicou UCITS IV. Ukazovateľ vyjadruje historický vývoj hodnoty investície, nie je možné ho teda považovať za indikátor budúceho vývoja. V dokumente Oznámenie kľúčových informácií môžu niektoré fondy uvádzať hodnotu SRI podľa regulácie PRIIPs. Hodnoty týchto dvoch ukazovateľov sa od seba z dôvodu odlišného algoritmu výpočtu môžu líšiť.

 • Rizikový profil 6
 • Kategória zákazníka
 • Neprofesionálny
  Profesionálny
  Spôsobilá protistrana
 • Znalosti a skúsenosti
 • Základný
  Informovaný
  Pokročilý

Kumulatívna výkonnosť (%)

 • 1 týždeň
 • -2,23 %
 • 1 mesiac
 • 10,18 %
 • 3 mesiaca
 • 21,90 %
 • 6 mesiacov
 • 12,02 %
 • Od začiatku roku
 • 6,83 %
 • 1 rok
 • -10,91 %
 • 2 roky
 • 17,92 %
 • 3 roky
 • 21,87 %
 • 5 rokov
 • 131,10 %
 • 10 rokov
 • Od založenia (17.5.2013)
 • 59,67 %

Priemerná ročná výkonnosť (% p.a.)

 • 2 roky
 • 8,59 %
 • 3 roky
 • 6,82 %
 • 5 rokov
 • 18,24 %
 • 10 rokov
 • Od založenia (17.5.2013)
 • 6,28 %
Spýtajte sa nás

Vložte bezpečnostný kód:
 Security code
 

We take your privacy seriously, and we will only use personal information that you supply to us in accordance with the terms of our privacy policy.