Franklin Global Small-Mid Cap Fund (USD)

 

Základné informácie

 • Cena za kus
 • (10.12.2019) 30,9400 USD
 • Ročné maximum
 • (3.5.2019) 31,7200 USD
 • Ročné minimum
 • (24.12.2018) 27,1900 USD
 • Investičná spoločnosť
 • Franklin Templeton Investments
 • Dátum založenia
 • 15.4.2002
 • Krajina registrácie
 • Luxembursko
 • Objem aktív fondu

Investičné zameranie

 • Trieda aktív
 • Akcie
 • Regionálne zameranie
 • Vyspelé a rozvíjajúce sa trhy
  Globálne
 • Tématické zameranie
 • Rastové
  S nízkou a strednou trhovou kapitalizáciou
 • Dividendová politika
 • Akumulačná
 • Mena denominácie
 • USD

Informácie o poplatkoch a cenách

 • Poplatková kategória
 • Fondy akciové
 • Poplatky za správu
 • 1,85 %
 • z toho manažérsky poplatok
 • 1,00 %

Cieľové trhy

 • Investičný horizont
 • min. 5 rokov
 • Investičné preferencie
 • Rast
 • Schopnosť niesť stráty
 • Áno
 • Tolerancia rizika
 • Rizikový profil 5
 • Kategória zákazníka
 • Neprofesionálny
  Profesionálny
  Spôsobilá protistrana
 • Znalosti a skúsenosti
 • Základné
  Informovaný
  Pokročilý

Priemerná ročná výkonnosť (% p.a.)

 • 2 roky
 • -4,08 %
 • 3 roky
 • 1,58 %
 • 5 rokov
 • 1,48 %
 • 10 rokov
 • 5,38 %
 • Od založenia
 • 6,60 %

Kumulatívna výkonnosť (%)

 • 1 týždeň
 • 1,78 %
 • 1 mesiac
 • 0,00 %
 • 3 mesiaca
 • 1,61 %
 • 6 mesiacov
 • 1,05 %
 • Od začiatku roku
 • 10,03 %
 • 1 rok
 • 6,21 %
 • 2 roky
 • -8,00 %
 • 3 roky
 • 4,81 %
 • 5 rokov
 • 7,62 %
 • 10 rokov
 • 68,89 %
 • Od založenia
 • 209,40 %
Spýtajte sa nás

We take your privacy seriously, and we will only use personal information that you supply to us in accordance with the terms of our privacy policy.