Franklin Mutual European Fund (EUR)

 

Základné informácie

 • Cena za kus
 • (10.12.2019) 25,5000 EUR
 • Ročné maximum
 • (27.11.2019) 25,8400 EUR
 • Ročné minimum
 • (27.12.2018) 21,1900 EUR
 • Investičná spoločnosť
 • Franklin Templeton Investments
 • Dátum založenia
 • 31.12.2001
 • Krajina registrácie
 • Luxembursko
 • Objem aktív fondu

Investičné zameranie

 • Trieda aktív
 • Akcie
 • Regionálne zameranie
 • Vyspelé trhy
  Európa
 • Tématické zameranie
 • S vysokou trhovou kapitalizáciou
  Hodnotové
 • Dividendová politika
 • Akumulačná
 • Mena denominácie
 • EUR

Informácie o poplatkoch a cenách

 • Poplatková kategória
 • Fondy akciové
 • Poplatky za správu
 • 1,84 %
 • z toho manažérsky poplatok
 • 1,00 %

Cieľové trhy

 • Investičný horizont
 • min. 5 rokov
 • Investičné preferencie
 • Rast
 • Schopnosť niesť stráty
 • Áno
 • Tolerancia rizika
 • Rizikový profil 5
 • Kategória zákazníka
 • Neprofesionálny
  Profesionálny
  Spôsobilá protistrana
 • Znalosti a skúsenosti
 • Základné
  Informovaný
  Pokročilý

Priemerná ročná výkonnosť (% p.a.)

 • 2 roky
 • 0,83 %
 • 3 roky
 • 3,04 %
 • 5 rokov
 • 2,75 %
 • 10 rokov
 • 5,68 %
 • Od založenia
 • 4,68 %

Kumulatívna výkonnosť (%)

 • 1 týždeň
 • 1,92 %
 • 1 mesiac
 • -0,78 %
 • 3 mesiaca
 • 5,37 %
 • 6 mesiacov
 • 9,25 %
 • Od začiatku roku
 • 17,67 %
 • 1 rok
 • 17,08 %
 • 2 roky
 • 1,67 %
 • 3 roky
 • 9,40 %
 • 5 rokov
 • 14,50 %
 • 10 rokov
 • 73,82 %
 • Od založenia
 • 127,27 %
Spýtajte sa nás

We take your privacy seriously, and we will only use personal information that you supply to us in accordance with the terms of our privacy policy.