Franklin Mutual U.S. Value Fund (USD)

 

Základné informácie

 • Cena za kus
 • (10.12.2019) 87,3800 USD
 • Ročné maximum
 • (28.11.2019) 87,7400 USD
 • Ročné minimum
 • (24.12.2018) 70,1500 USD
 • Investičná spoločnosť
 • Franklin Templeton Investments
 • Dátum založenia
 • 30.9.1996
 • Krajina registrácie
 • Luxembursko
 • Objem aktív fondu

Investičné zameranie

 • Trieda aktív
 • Akcie
 • Regionálne zameranie
 • Vyspelé trhy
  Severná Amerika
 • Tématické zameranie
 • Špecifické krajiny
  S vysokou trhovou kapitalizáciou
  Hodnotové
 • Dividendová politika
 • Akumulačná
 • Mena denominácie
 • USD

Informácie o poplatkoch a cenách

 • Poplatková kategória
 • Fondy akciové
 • Poplatky za správu
 • 1,83 %
 • z toho manažérsky poplatok
 • 1,00 %

Cieľové trhy

 • Investičný horizont
 • min. 5 rokov
 • Investičné preferencie
 • Rast
 • Schopnosť niesť stráty
 • Áno
 • Tolerancia rizika
 • Rizikový profil 5
 • Kategória zákazníka
 • Neprofesionálny
  Profesionálny
  Spôsobilá protistrana
 • Znalosti a skúsenosti
 • Základné
  Informovaný
  Pokročilý

Priemerná ročná výkonnosť (% p.a.)

 • 2 roky
 • 3,58 %
 • 3 roky
 • 3,81 %
 • 5 rokov
 • 4,55 %
 • 10 rokov
 • 7,69 %
 • Od založenia
 • 6,77 %

Kumulatívna výkonnosť (%)

 • 1 týždeň
 • 1,52 %
 • 1 mesiac
 • 0,14 %
 • 3 mesiaca
 • 3,08 %
 • 6 mesiacov
 • 6,34 %
 • Od začiatku roku
 • 18,56 %
 • 1 rok
 • 13,01 %
 • 2 roky
 • 7,28 %
 • 3 roky
 • 11,87 %
 • 5 rokov
 • 24,94 %
 • 10 rokov
 • 109,70 %
 • Od založenia
 • 357,01 %
Spýtajte sa nás

We take your privacy seriously, and we will only use personal information that you supply to us in accordance with the terms of our privacy policy.