Templeton Asian Growth Fund (USD)

 

Základné informácie

 • Cena za kus
 • (10.12.2019) 36,3900 USD
 • Ročné maximum
 • (17.4.2019) 37,1300 USD
 • Ročné minimum
 • (3.1.2019) 30,7200 USD
 • Investičná spoločnosť
 • Franklin Templeton Investments
 • Dátum založenia
 • 14.5.2001
 • Krajina registrácie
 • Luxembursko
 • Objem aktív fondu

Investičné zameranie

 • Trieda aktív
 • Akcie
 • Regionálne zameranie
 • Rozvíjajúce sa trhy
  Ázia (bez Japonska)
 • Tématické zameranie
 • Dividendová politika
 • Akumulačná
 • Mena denominácie
 • USD

Informácie o poplatkoch a cenách

 • Poplatková kategória
 • Fondy akciové
 • Poplatky za správu
 • 2,21 %
 • z toho manažérsky poplatok
 • 1,35 %

Cieľové trhy

 • Investičný horizont
 • min. 5 rokov
 • Investičné preferencie
 • Rast
 • Schopnosť niesť stráty
 • Áno
 • Tolerancia rizika
 • Rizikový profil 6
 • Kategória zákazníka
 • Neprofesionálny
  Profesionálny
  Spôsobilá protistrana
 • Znalosti a skúsenosti
 • Základné
  Informovaný
  Pokročilý

Priemerná ročná výkonnosť (% p.a.)

 • 2 roky
 • -1,48 %
 • 3 roky
 • 5,59 %
 • 5 rokov
 • 0,59 %
 • 10 rokov
 • 3,29 %
 • Od založenia
 • 9,86 %

Kumulatívna výkonnosť (%)

 • 1 týždeň
 • 1,31 %
 • 1 mesiac
 • -0,90 %
 • 3 mesiaca
 • 4,39 %
 • 6 mesiacov
 • 5,66 %
 • Od začiatku roku
 • 15,49 %
 • 1 rok
 • 14,58 %
 • 2 roky
 • -2,93 %
 • 3 roky
 • 17,73 %
 • 5 rokov
 • 3,00 %
 • 10 rokov
 • 38,21 %
 • Od založenia
 • 473,97 %
Spýtajte sa nás

We take your privacy seriously, and we will only use personal information that you supply to us in accordance with the terms of our privacy policy.