Templeton Global Bond Fund (EUR)

 

Základné informácie

 • Cena za kus
 • (27.5.2020) 26,1400 EUR
 • Ročné maximum
 • (31.7.2019) 28,1200 EUR
 • Ročné minimum
 • (27.3.2020) 25,4700 EUR
 • Investičná spoločnosť
 • Franklin Templeton Investments
 • Dátum založenia
 • 9.9.2002
 • Krajina registrácie
 • Luxembursko
 • Objem aktív fondu

Investičné zameranie

 • Trieda aktív
 • Dlhopisy
 • Regionálne zameranie
 • Vyspelé a rozvíjajúce sa trhy
  Globálne
 • Tématické zameranie
 • Dividendová politika
 • Akumulačná
 • Mena denominácie
 • EUR

Informácie o poplatkoch a cenách

 • Poplatková kategória
 • Fondy dlhopisové
 • Poplatky za správu
 • 1,40 %
 • z toho manažérsky poplatok
 • 0,75 %

Cieľové trhy

 • Investičný horizont
 • min. 5 rokov
 • Investičné preferencie
 • Rast
 • Schopnosť niesť stráty
 • Áno
 • Tolerancia rizika
 • Rizikový profil 5
 • Kategória zákazníka
 • Neprofesionálny
  Profesionálny
  Spôsobilá protistrana
 • Znalosti a skúsenosti
 • Základný
  Informovaný
  Pokročilý

Kumulatívna výkonnosť (%)

 • 1 týždeň
 • -0,08 %
 • 1 mesiac
 • -0,46 %
 • 3 mesiaca
 • -2,75 %
 • 6 mesiacov
 • -2,32 %
 • Od začiatku roku
 • -2,39 %
 • 1 rok
 • -3,61 %
 • 2 roky
 • 3,73 %
 • 3 roky
 • -0,87 %
 • 5 rokov
 • -3,26 %
 • 10 rokov
 • 39,34 %
 • Od založenia
 • 161,40 %

Priemerná ročná výkonnosť (% p.a.)

 • 2 roky
 • 1,85 %
 • 3 roky
 • -0,29 %
 • 5 rokov
 • -0,66 %
 • 10 rokov
 • 3,37 %
 • Od založenia
 • 5,57 %
Spýtajte sa nás

We take your privacy seriously, and we will only use personal information that you supply to us in accordance with the terms of our privacy policy.