Dluhopisové emise

Aktivně na trhu vyhledáváme zajímavé emitenty, kterým pomáháme se získáváním dluhopisového kapitálu.

Investorům umožňujeme získat predikovatelný výnos, rozkládat investiční rizika a participovat na úspěchu domácí ekonomiky.
 


31

Realizovaných dluhopisových emisí

6,2 mld. CZK

Objem vydaných dluhopisů

200+ mil. CZK

Průměrná velikost emise


Indikativní harmonogram nabídky dluhopisů

Veřejná nabídka

Přípravná fáze
Zahájení jednání mezi emitentem a vedoucím manažerem emise

 • Kreditní analýza
 • Podpis příkazní smlouvy
 • Příprava prospektu

Schvalování
Do ČNB zasíláme žádost týkající se schválení prospektu emise. Během schvalovacího procesu se reaguje na připomínky ČNB v součinnosti s právním poradcem emitenta.

Prodej
Po schválení ČNB vedoucí manažer zahajuje nabídku cenných papírů, zveřejní nejdůležitější údaje o emisi a vyzve Investory k nákupu nových cenných papírů.

Úpis
Je určen termín uzávěrky přijímání nabídek. K úpisu dluhopisu může dojít i postupně v několika tzv. tranších, tedy celý objem nemusí být upsán najednou.
 

Neveřejná nabídka

Přípravná fáze
Zahájení jednání mezi emitentem a vedoucím manažerem emise

 • Kreditní analýza
 • Podpis příkazní smlouvy
 • Příprava emisních podmínek

Prodej
Vedoucí manažer zahajuje nabídku cenných papírů, předá nejdůležitější údaje o emisi konkrétním investorům, a pak je vyzve k nákupu nových cenných papírů.

Úpis
Je určen termín uzávěrky přijímání nabídek. K úpisu dluhopisu může dojít i postupně v několika tzv. tranších, tedy celý objem nemusí být upsán najednou.
 


Financování z pohledu emitenta

Dluhopisové financování

Výhody

 • Flexibilní nastavení parametrů dluhopisů a kovenantů
 • Diverzifikace investorské základny
 • Úspora bankovních kreditních linek
 • Zvýšení povědomí o emitentovi (marketing)

Nevýhody

 • Proces přípravy je obdobný u objemově malých i velkých emisí
 • Požadavky na zveřejňování informací a nutnost konsolidace účetních výkazů (v případě veřejné nabídky)
 • Náklady na přípravu a distribuci (prodej)

Bankovní úvěr

Výhody

 • Nízké úrokové sazby
 • Rychlost získání kapitálu

Nevýhody

 • Omezující podmínky a limity
 • Vysoká závislost emitenta na bance / bankách
 • Méně prostoru pro další financování


Dluhopisové emise

ACCOLADEb0/21

CZ0003526212
25.06.2020
Neveřejná nabídka
Bezkupónový

375 000 000,00 CZK

CONTEGb5.25/26

CZ0003531345
23.04.2021
Veřejná nabídka
Pevný kupón

250 000 000,00 CZK

DEKINVESTb0/19

CZ0003521536
12.04.2019
Neveřejná nabídka
Bezkupónový

350 000 000,00 CZK

DEKINVESTb0/20

CZ0003523789
12.12.2019
Neveřejná nabídka
Bezkupónový

400 000 000,00 CZK

EQUA2.22/21

CZ0002005804
28.08.2018
Neveřejná nabídka
Pevný kupón

500 000 000,00 CZK

MSIb0/21

CZ0003515108
01.12.2016
Veřejná nabídka
Bezkupónový

320 000 000,00 CZK

MSIb5.5/22

CZ0003517484
30.11.2017
Veřejná nabídka
Pevný kupón

250 000 000,00 CZK

MTb5.2/24

CZ0003523862
31.12.2019
Neveřejná nabídka
Pevný kupón

100 000 000,00 CZK

ZDRb0/20

CZ0003523813
19.12.2019
Neveřejná nabídka
Bezkupónový

350 000 000,00 CZK
 

ZDRb0/21

CZ0003526147
25.06.2020
Neveřejná nabídka
Bezkupónový

110 000 000,00 CZK

Zeptejte se nás

Vložte bezpečnostní kód:
 Security code
 

Vaše soukromí bereme vážně a osobní údaje, které nám poskytnete, použijeme pouze v souladu s podmínkami našich zásad ochrany osobních údajů.

Vložte bezpečnostní kód:
 Security code
Vaše soukromí bereme vážně a osobní údaje, které nám poskytnete, použijeme pouze v souladu s podmínkami našich zásad ochrany osobních údajů.