Investiční fondy a společnosti

Vytváříme a zakládáme fondy kvalifikovaných investorů, fondy kolektivního investování a investiční společnosti.

Navrhujeme optimální strukturu pro fungování Vašeho fondu nebo investiční společnosti.

Provedeme vás licenčním řízením před Českou národní bankou a následně poskytneme plnou asistenci při správě Vašeho fondu, podfondu či investiční společnosti.


42

Fondů, podfondů a IS třetích stran

32 mld. CZK

AUM administrovaných subjektů třetích stran

850+ mil. CZK

Průměrné AUM subjektů třetích stran


Zabezpečíme úvodní nastavení a založení fondu

Vše realizujeme s ohledem na záměry sponzora i komplexní portfolio činností během celého jeho života.

Stavíme fondy klientům na míru

Aby co nejlépe vystihly představy zakladatelů, byly atraktivní pro investory a současně vyhovovaly předpisům.

Máme mnohaleté zkušenosti s řadou investičních aktiv

Využíváme zázemí silné skupiny Conseq a její téměř 30leté zkušenosti s obhospodařováním portfolií aktiv od akcií až po obnovitelné zdroje.


Proces a založení fondu

Poskytujeme poradenské služby v oblasti nastavení a správy fondů, řízení portfolií, účetnictví a v dalších službách.
Navrhneme Vám optimální strukturu pro fungování fondu nebo investiční společnosti, provedeme Vás licenčním řízení před Českou národní bankou a následně poskytneme asistenci při vzniku fondu.

 • Zajištění povolení k činnosti fondu / investiční společnosti
 • Založení společnosti
 • Zajištění vztahu s třetími osobami (zejména s depozitářem a auditorem)
 • Získání povolení k činnosti fondu / investiční společnosti
 • Zápis společnosti do obchodního nebo jiného rejstříku 

Administrace fondů

Převezmeme za Vás činnosti spojené s fungováním fondu, ke kterým nemáte dostatečné technické a personální vybavení nebo se jimi jednoduše nechcete zabývat.
Jsme schopni zajistit většinu činností, které je fond povinen vykonávat nad rámec povinností obvyklých v klasické obchodní společnosti.

 • Účetnictví / daně / interní audit
 • Compliance / AML / právní služby
 • Reporting / komunikace s třetími osobami / vedení evidence cenných papírů
 • Oceňování / risk management 

Distribuce fondů

Máme vybudované rozsáhlé technické zázemí pro prodej investičních produktů.
Skupina CONSEQ nabízí široké spektrum produktů složených z vlastních fondů a fondů našich produktových partnerů – Aberdeen, Amundi, BNP Paribas Investment Partners, BlackRock, Credit Suisse, C-Quandrant, Generali, HSBC, Fidelity, Franklin Templeton Investments, NN Investment Partners a mnoho dalších.
Díky jednoduché smluvní dokumentaci mají naši klienti přístup k mnoha stovkám fondům a naopak fondy mají jednoduchý přístup k desítkám tisícům potenciálních investorů.

 • Zařazení fondu do námi distribuovaných produktů
 • Zajištění veškerých smluvních zákonných povinností
 • Automatický reporting investorům
 • Tvorba sdělení klíčových informací a podpora při tvorbě marketingových materiálů

Zakládáme, administrujeme a distribuujeme fondy kvalifikovaných investorů či fondy kolektivního investování. Založíme Vám ale i investiční společnost.


Vybrané reference

STARTEEPO Invest

Další reference ›
Zeptejte se nás

Vložte bezpečnostní kód:
 Security code
 

Vaše soukromí bereme vážně a osobní údaje, které nám poskytnete, použijeme pouze v souladu s podmínkami našich zásad ochrany osobních údajů.

Vložte bezpečnostní kód:
 Security code
Vaše soukromí bereme vážně a osobní údaje, které nám poskytnete, použijeme pouze v souladu s podmínkami našich zásad ochrany osobních údajů.