Služby depozitáře investičních fondů

Vykonáváme činnost depozitáře jak pro standardní a speciální fondy kolektivního investování, tak pro fondy kvalifikovaných investorů.

V České republice jsme teprve sedmou společností, která může vykonávat činnost depozitáře

Mezi základní povinnosti depozitáře patří opatrování a evidence majetku fondů a provádění souvisejících kontrolních činností. Pro investory má pak největší přidanou hodnotu činnost depozitáře související s kontrolováním výpočtu aktuální hodnoty fondu a kontrola peněžních toků fondu.

Kromě rozšíření nabídky služeb pro naše obchodní partnery chceme také pomáhat zvyšovat bezpečnost investičního prostředí v České republice.

Zvyšujeme důvěryhodnost a konzistentnost aplikovaných postupů při oceňování aktiv mimo jiné i u fondů orientujících se na alternativní, neburzovní aktiva.

Funkce depozitáře

  • Opatrování majetku fondu
  • Úschova majetku fondu
  • Evidence majetku fondu
  • Služby jsou pod kontrolou ČNB
Zeptejte se nás

Vložte bezpečnostní kód:
 Security code
 

Vaše soukromí bereme vážně a osobní údaje, které nám poskytnete, použijeme pouze v souladu s podmínkami našich zásad ochrany osobních údajů.

Vložte bezpečnostní kód:
 Security code
Vaše soukromí bereme vážně a osobní údaje, které nám poskytnete, použijeme pouze v souladu s podmínkami našich zásad ochrany osobních údajů.