CONTEG Group 5,25/26

Nabídka prodeje dluhopisů potenciálním investorům je limitována disponibilním objemem těchto dluhopisů. Převýší-li poptávka disponibilní objem, objednávka investora může být krácena, případně zůstat zcela neuspokojena.
 
Upozornění: Graf a výkonnosti dluhopisů, které jsou úročeny pevnou úrokovou sazbou, jsou reprezentovány čistou cenou (nákup) z předchozího pracovního dne. Nezahrnují naběhlé úroky (AUV).

Základní informace

 • Emitent
 • CONTEG Group a.s.
 • Měna denominace
 • CZK
 • Roční maximum - nákup
 • Roční minimum - nákup
 • Výnos do splatnosti - nákup
 • Výnos do splatnosti - nabídka
 • Emisní kurz
 • 100,00 %
 • Nominální hodnota
 • 1 CZK
 • Frekvence kupónu
 • 1
 • Typ kupónu
 • Pevný
 • Aktuální kupón
 • 7,00 %
 • Příští výplata kupónu
 • 23. 4. 2025
 • Objem emise
 • 270 000 000 CZK
 • Datum emise
 • 23. 4. 2021
 • Datum splatnosti
 • 23. 4. 2026
 • Registrátor
 • Centrální depozitář cenných papírů, a.s.
 • Země registrace
 • Česká republika

Cílové trhy

 • Investiční horizont
 • min. 3 roky
 • Investiční preference
 • Růst
 • Preference udržitelnosti (SFDR)
 • Neutrální (článek 6)
 • Kategorie zákazníka
 • Neprofesionální
  Profesionální
  Způsobilá protistrana
 • Schopnost nést ztráty
 • Ano – bez záruky maximální možné ztráty
 • Znalosti a zkušenosti
 • Informovaný
  Pokročilý
 • Tolerance rizika (SRI)
 • Rizikový profil 7
 • Negativní cílový trh
 • Garance bez ztrát

Kupón

Kumulativní výkonnost

 • 1 týden
 • 1 měsíc
 • 3 měsíce
 • 6 měsíců
 • 1 rok
 • 2 roky
 • 3 roky
 • 5 let
 • 10 let
 • Od počátku roku
 • Od založení

Průměrná roční výkonnost

 • 2 roky
 • 3 roky
 • 5 let
 • 10 let
 • Od založení

Dokumenty ke stažení