Conseq realitní (CZK)

Investice do nemovitostí v České republice a ostatních zemích střední a východní Evropy.
 


Nemovitosti a nemovitostní podíly v majetku fondu

FHA Czech, s. r. o.Karlovarská park, s. r. o.

Retail park Hradec Králové, s. r. o.
OC Opatovská, s. r. o.
Uničov park I, s.r.o.


Uničov park II, s. r. o.


Rutland Pardubice, s. r. o.


Centrum Karviná, s. r. o.

Retail Park Poděbradská, s. r. o.
Auto Real Estate Tábor, s. r. o. 


Břeclav park s.r.o.

Základní informace

 • Cena za kus
 • (31. 10. 2022) 1,6786 CZK
 • Roční maximum
 • (31. 10. 2022) 1,6786 CZK
 • Roční minimum
 • (31. 10. 2021) 1,5428 CZK
 • Investiční společnost
 • Conseq Funds investiční společnost, a.s.
 • Datum založení
 • 31. 1. 2008
 • Země registrace
 • Česká republika
 • Objem aktiv fondu
 • 6 782 482 612,75 CZK

Investiční zaměření

 • Třída aktiv
 • Nemovitosti
 • Regionální zaměření
 • Středoevropský region
  Středoevropský region
 • Tematické zaměření
 • Nemovitostní
 • Dividendová politika
 • Akumulační
 • Měna denominace
 • CZK
 • Investiční profil

Informace o poplatcích a nákladech

 • Poplatková kategorie

  Poplatkové kategorie Dynamické, Středně rizikové, Konzervativní a Krátkodobé jsou specifikovány v sazebníku. Investiční nástroje zařazené v Kompenzační poplatkové kategorii nemají aplikován vstupní poplatek, ale jsou zatíženy vyššími průběžnými náklady.

 • Středně rizikové
 • Poplatky za správu

  Poplatky hrazené z majetku fondu v průběhu roku (Ongoing charges) - Ukazatel je tvořen manažerským poplatkem a ostatními provozními náklady (na depozitáře, auditora, bankovní poplatky atd.). Hodnota fondu je uváděna již po zaúčtování poplatků za správu.

 • 1,62 %
 • z toho manažerský poplatek
 • 1,50 %

Cílové trhy

 • Investiční horizont
 • min. 5 let
 • Investiční preference
 • Růst
 • Schopnost nést ztráty
 • Ano – bez záruky maximální možné ztráty
 • Tolerance rizika (SRRI)

  Ukazatel SRRI nebo interní ukazatel využívající stejného algoritmu výpočtu - SRRI (Synthetic Risk and Reward Indicator) uvádí volatilitu hodnoty investičního nástroje v měně nástroje, a tedy jeho rizikovost v čase. SRRI může nabývat hodnot 1 (nejnižší riziko) až 7 (nejvyšší riziko). Vychází z právních předpisů v souvislosti s Evropskou směrnicí UCITS IV. Ukazatel vyjadřuje historický vývoj hodnoty investice, nelze jej tedy považovat za indikátor budoucího vývoje. V dokumentu Sdělení klíčových informací mohou některé fondy uvádět hodnotu SRI podle regulace PRIIPs. Hodnoty těchto dvou ukazatelů se od sebe z důvodu odlišného algoritmu výpočtu mohou lišit.

 • Rizikový profil 2
 • Preference udržitelnosti (SFDR)
 • Neutrální (článek 6)
 • Kategorie zákazníka
 • Neprofesionální
  Profesionální
  Způsobilá protistrana
 • Znalosti a zkušenosti
 • Informovaný
  Pokročilý
 • Negativní cílový trh
 • Garance bez ztrát

Kumulativní výkonnost (%)

 • 1 týden
 • 1 měsíc
 • 0,67 %
 • 3 měsíce
 • 1,86 %
 • 6 měsíců
 • 3,17 %
 • Od počátku roku
 • 6,46 %
 • 1 rok
 • 8,80 %
 • 2 roky
 • 15,12 %
 • 3 roky
 • 20,83 %
 • 5 let
 • 33,01 %
 • 10 let
 • 45,80 %
 • Od založení (31. 1. 2008)
 • 67,86 %

Průměrná roční výkonnost (% p.a.)

 • 2 roky
 • 7,29 %
 • 3 roky
 • 6,51 %
 • 5 let
 • 5,87 %
 • 10 let
 • 3,84 %
 • Od založení (31. 1. 2008)
 • 3,57 %
Zeptejte se nás

Vložte bezpečnostní kód:
 Security code
 

Rádi bychom vás informovali, že osobní údaje poskytnuté ve výše uvedené podobě budou použity pouze k odpovědi na tuto korespondenci.

Na našich webových stránkách využíváme soubory cookies. Cookies používáme pro zajištění správné funkčnosti stránek, analýzu návštěvnosti a personalizaci obsahu a reklamy. Informace o používání cookies najdete v našich Zásadách používání webových stránek a cookie, kde můžete i později upravit nastavení svých souhlasů. Souhlasíte s používáním cookies?
Více informací a nastavení preferencí