Active Invest Balanced

Intended for conservative investors with a long-term investment horizon, or for less conservative investors with a medium-term investment horizont.
 

Basic information

 • Price per share
 • (13/10/2021) 1.2484 CZK
 • Year max
 • (06/09/2021) 1.2587 CZK
 • Year min
 • (30/10/2020) 1.1274 CZK
 • Invest company
 • Conseq Funds investiční společnost, a.s.
 • Inception date
 • 11/12/2013
 • Registration country
 • Czech Republic
 • Total assets
 • 3,904,197,699.16 CZK

Investment policy

 • Asset class
 • Mixed Assets
 • Regional focus
 • Developed and Emerging Markets
  Global
 • Theme
 • Balanced
  Fund of Funds
 • Dividend policy
 • Accumulation
 • Currency
 • CZK

Information about fees and costs

 • Fee category

  The fee categories Dynamic, Medium-risk, Conservative and Short-term are specified in the List of Fees. Investment instruments included in the Compensation Fee category have no entry fee, but there are higher ongoing costs.

 • Medium-risk
 • Ongoing charges

  Poplatky hrazené z majetku fondu v průběhu roku (Ongoing charges) - Ukazatel je tvořen manažerským poplatkem a ostatními provozními náklady (na depozitáře, auditora, bankovní poplatky atd.). Hodnota fondu je uváděna již po zaúčtování poplatků za správu.

 • 2.25 %
 • Management fee (part of Ongoing charges)
 • 1.25 %

Target markets

 • Investment period
 • Min. 3 years
 • Investment preferences
 • Growth
 • Ability to accept the loss
 • Yes
 • Risk profile

  Ukazatel SRRI nebo interní ukazatel využívající stejného algoritmu výpočtu - SRRI (Synthetic Risk and Reward Indicator) uvádí volatilitu hodnoty investičního nástroje v měně nástroje, a tedy jeho rizikovost v čase. SRRI může nabývat hodnot 1 (nejnižší riziko) až 7 (nejvyšší riziko). Vychází z právních předpisů v souvislosti s Evropskou směrnicí UCITS IV. Ukazatel vyjadřuje historický vývoj hodnoty investice, nelze jej tedy považovat za indikátor budoucího vývoje. V dokumentu Sdělení klíčových informací mohou některé fondy uvádět hodnotu SRI podle regulace PRIIPs. Hodnoty těchto dvou ukazatelů se od sebe z důvodu odlišného algoritmu výpočtu mohou lišit.

 • Risk Profile 4
 • Client category
 • Retail
  Professional
  Eligible Counterparty
 • Knowledge and experience
 • Basic
  Informed
  Advanced
 • Negative target market
 • No Loss Guarantee

Cumulative performance (%)

 • 1 week
 • 0.46 %
 • 1 month
 • -0.38 %
 • 3 months
 • 0.07 %
 • 6 months
 • 1.69 %
 • Year to date
 • 4.67 %
 • 1 year
 • 8.17 %
 • 2 years
 • 11.08 %
 • 3 years
 • 15.81 %
 • 5 years
 • 15.16 %
 • 10 years
 • Since inception (11/12/2013)
 • 24.84 %

Average performance (% p.a.)

 • 2 years
 • 5.39 %
 • 3 years
 • 5.01 %
 • 5 years
 • 2.86 %
 • 10 years
 • Since inception (11/12/2013)
 • 2.87 %
Ask Us

Enter security code:
 Security code
 

We take your privacy seriously, and we will only use personal information that you supply to us in accordance with the terms of our privacy policy.