Conseq Indexový ETF Aggressive ESG A (CZK)

Rozšiřte své portfolio o novou pasivní investiční strategii. Investujte moderně a odpovědně.

Conseq Indexový ETF Aggressive ESG, otevřený podílový fond, zprostředkovává investorům možnost participovat na výkonnosti akciových trhů prostřednictvím nízkonákladových ETF, spravovaných světovou jedničkou BlackRock s přihlédnutím k ESG standardům.

Vzhledem k vysokému zastoupení v akciích je určen klientům, kteří preferují vyšší výnos. Oproti akciovým fondům představuje konzervativnější řešení. 

Využijte nové investiční řešení, kterým vycházíme vstříc požadavkům klientů. Fond se hodí jako doplněk aktivně řízených fondů a nabízí tak další možnost diverzifikace portfolia.

Proč Conseq Indexový

Investujte:

 • Levně - manažerský poplatek jen 1,15 %
 • Odpovědně - fond klade velký důraz na sociálně odpovědné investování
 • Pasivně - Conseq Indexový fond kopíruje strategii společnosti BlackRock
 • Moderně - Založení fondu je inspirováno aktuálním trendem pasivního investování
Spojení silných partnerů


Fond Conseq Indexový ETF Aggressive ESG spojuje výhody společností Conseq a BlackRock.

Investorům poskytuje možnost investovat již od nízkých částek a za výhodných podmínek díky fondovému řešení Conseq a zároveň se podílet na modelovém portfoliu světové jedničky ve správě aktiv společnosti BlackRock.

 

Základní informace

 • Cena za kus
 • (14. 10. 2021) 1,0792 CZK
 • Roční maximum
 • (6. 9. 2021) 1,1076 CZK
 • Roční minimum
 • (5. 3. 2021) 0,9810 CZK
 • Investiční společnost
 • Conseq Funds investiční společnost, a.s.
 • Datum založení
 • 11. 11. 2020
 • Země registrace
 • Česká republika
 • Objem aktiv fondu
 • 30 223 309,43 CZK

Investiční zaměření

 • Třída aktiv
 • Smíšená aktiva
 • Regionální zaměření
 • Vyspělé i rozvíjející se trhy
  Globální
 • Tematické zaměření
 • Dynamické
  Fond Fondů
 • Dividendová politika
 • Akumulační
 • Měna denominace
 • CZK

Informace o poplatcích a nákladech

 • Poplatková kategorie

  Poplatkové kategorie Dynamické, Středně rizikové, Konzervativní a Krátkodobé jsou specifikovány v sazebníku. Investiční nástroje zařazené v Kompenzační poplatkové kategorii nemají aplikován vstupní poplatek, ale jsou zatíženy vyššími průběžnými náklady.

 • Dynamické
 • Poplatky za správu

  Poplatky hrazené z majetku fondu v průběhu roku (Ongoing charges) - Ukazatel je tvořen manažerským poplatkem a ostatními provozními náklady (na depozitáře, auditora, bankovní poplatky atd.). Hodnota fondu je uváděna již po zaúčtování poplatků za správu.

 • 1,72 %
 • z toho manažerský poplatek
 • 1,15 %

Cílové trhy

 • Investiční horizont
 • min. 5 let
 • Investiční preference
 • Růst
 • Schopnost nést ztráty
 • Ano
 • Tolerance rizika

  Ukazatel SRRI nebo interní ukazatel využívající stejného algoritmu výpočtu - SRRI (Synthetic Risk and Reward Indicator) uvádí volatilitu hodnoty investičního nástroje v měně nástroje, a tedy jeho rizikovost v čase. SRRI může nabývat hodnot 1 (nejnižší riziko) až 7 (nejvyšší riziko). Vychází z právních předpisů v souvislosti s Evropskou směrnicí UCITS IV. Ukazatel vyjadřuje historický vývoj hodnoty investice, nelze jej tedy považovat za indikátor budoucího vývoje. V dokumentu Sdělení klíčových informací mohou některé fondy uvádět hodnotu SRI podle regulace PRIIPs. Hodnoty těchto dvou ukazatelů se od sebe z důvodu odlišného algoritmu výpočtu mohou lišit.

 • Rizikový profil 5
 • Kategorie zákazníka
 • Neprofesionální
  Profesionální
  Způsobilá protistrana
 • Znalosti a zkušenosti
 • Základní
  Informovaný
  Pokročilý
 • Negativní cílový trh
 • Garance bez ztrát

Kumulativní výkonnost (%)

 • 1 týden
 • 0,70 %
 • 1 měsíc
 • -1,34 %
 • 3 měsíce
 • 0,59 %
 • 6 měsíců
 • 4,12 %
 • Od počátku roku
 • 7,33 %
 • 1 rok
 • 2 roky
 • 3 roky
 • 5 let
 • 10 let
 • Od založení (11. 11. 2020)

Průměrná roční výkonnost (% p.a.)

 • 2 roky
 • 3 roky
 • 5 let
 • 10 let
 • Od založení (11. 11. 2020)
Zeptejte se nás

Vložte bezpečnostní kód:
 Security code
 

Rádi bychom vás informovali, že osobní údaje poskytnuté ve výše uvedené podobě budou použity pouze k odpovědi na tuto korespondenci.