Aberdeen SICAV I Asian Smaller Companies (USD)

 

Basic information

 • Price per share
 • (1/25/2021) 56.2040 USD
 • Year max
 • (1/21/2021) 56.2268 USD
 • Year min
 • (3/23/2020) 31.8781 USD
 • Invest company
 • Aberdeen Standard SICAV I
 • Inception date
 • 3/24/2006
 • Registration country
 • Luxembourg
 • Total assets
 • 581,737,802.52 USD

Investment policy

 • Asset class
 • Equity
 • Regional focus
 • Emerging Markets
  Asia (ex-Japan)
 • Theme
 • Core
  Small & Mid-Cap
 • Dividend policy
 • Accumulation
 • Currency
 • USD

Information about fees and costs

 • Fee category
 • Dynamic
 • Ongoing charges

  Poplatky hrazené z majetku fondu v průběhu roku (Ongoing charges) - Ukazatel je tvořen manažerským poplatkem a ostatními provozními náklady (na depozitáře, auditora, bankovní poplatky atd.). Hodnota fondu je uváděna již po zaúčtování poplatků za správu.

 • 2.00 %
 • Management fee (part of Ongoing charges)
 • 1.75 %

Target markets

 • Investment period
 • Min. 5 years
 • Investment preferences
 • Growth
 • Ability to accept the loss
 • Yes
 • Risk profile

  Ukazatel SRRI nebo interní ukazatel využívající stejného algoritmu výpočtu - SRRI (Synthetic Risk and Reward Indicator) uvádí volatilitu hodnoty investičního nástroje v měně nástroje, a tedy jeho rizikovost v čase. SRRI může nabývat hodnot 1 (nejnižší riziko) až 7 (nejvyšší riziko). Vychází z právních předpisů v souvislosti s Evropskou směrnicí UCITS IV. Ukazatel vyjadřuje historický vývoj hodnoty investice, nelze jej tedy považovat za indikátor budoucího vývoje. V dokumentu Sdělení klíčových informací mohou některé fondy uvádět hodnotu SRI podle regulace PRIIPs. Hodnoty těchto dvou ukazatelů se od sebe z důvodu odlišného algoritmu výpočtu mohou lišit.

 • Risk Profile 5
 • Client category
 • Retail
  Professional
  Eligible Counterparty
 • Knowledge and experience
 • Basic
  Informed
  Advanced

Cumulative performance (%)

 • 1 week
 • 1.61 %
 • 1 month
 • 7.14 %
 • 3 months
 • 19.48 %
 • 6 months
 • 26.77 %
 • Year to date
 • 3.97 %
 • 1 year
 • 16.02 %
 • 2 years
 • 32.32 %
 • 3 years
 • 13.02 %
 • 5 years
 • 60.74 %
 • 10 years
 • Since inception (3/24/2006)

Average performance (% p.a.)

 • 2 years
 • 15.03 %
 • 3 years
 • 4.16 %
 • 5 years
 • 9.96 %
 • 10 years
 • Since inception (3/24/2006)
Ask Us

Enter security code:
 Security code
 

We take your privacy seriously, and we will only use personal information that you supply to us in accordance with the terms of our privacy policy.