Aberdeen SICAV I Japanese Equity Fund hedged (EUR)

 

Basic information

 • Price per share
 • (26/11/2021) 16.3682 EUR
 • Year max
 • (14/09/2021) 17.8494 EUR
 • Year min
 • (12/05/2021) 14.8878 EUR
 • Invest company
 • Aberdeen Standard SICAV I
 • Inception date
 • 26/04/1988
 • Registration country
 • Luxembourg
 • Total assets

Investment policy

 • Asset class
 • Equity
 • Regional focus
 • Developed Markets
  Japan
 • Theme
 • Growth
  Multi-Cap
  Country Focus
 • Dividend policy
 • Accumulation
 • Currency
 • EUR

Information about fees and costs

 • Fee category

  The fee categories Dynamic, Medium-risk, Conservative and Short-term are specified in the List of Fees. Investment instruments included in the Compensation Fee category have no entry fee, but there are higher ongoing costs.

 • Dynamic
 • Ongoing charges

  Poplatky hrazené z majetku fondu v průběhu roku (Ongoing charges) - Ukazatel je tvořen manažerským poplatkem a ostatními provozními náklady (na depozitáře, auditora, bankovní poplatky atd.). Hodnota fondu je uváděna již po zaúčtování poplatků za správu.

 • 1.72 %
 • Management fee (part of Ongoing charges)
 • 1.50 %

Target markets

 • Investment period
 • Min. 5 years
 • Investment preferences
 • Growth
 • Ability to accept the loss
 • Yes
 • Risk profile

  Ukazatel SRRI nebo interní ukazatel využívající stejného algoritmu výpočtu - SRRI (Synthetic Risk and Reward Indicator) uvádí volatilitu hodnoty investičního nástroje v měně nástroje, a tedy jeho rizikovost v čase. SRRI může nabývat hodnot 1 (nejnižší riziko) až 7 (nejvyšší riziko). Vychází z právních předpisů v souvislosti s Evropskou směrnicí UCITS IV. Ukazatel vyjadřuje historický vývoj hodnoty investice, nelze jej tedy považovat za indikátor budoucího vývoje. V dokumentu Sdělení klíčových informací mohou některé fondy uvádět hodnotu SRI podle regulace PRIIPs. Hodnoty těchto dvou ukazatelů se od sebe z důvodu odlišného algoritmu výpočtu mohou lišit.

 • Risk Profile 6
 • Client category
 • Retail
  Professional
  Eligible Counterparty
 • Knowledge and experience
 • Basic
  Informed
  Advanced
 • Negative target market
 • No Loss Guarantee

Cumulative performance (%)

 • 1 week
 • -3.90 %
 • 1 month
 • -2.74 %
 • 3 months
 • 2.49 %
 • 6 months
 • 6.27 %
 • Year to date
 • 4.78 %
 • 1 year
 • 7.43 %
 • 2 years
 • 24.35 %
 • 3 years
 • 34.51 %
 • 5 years
 • 36.30 %
 • 10 years
 • Since inception (26/04/1988)

Average performance (% p.a.)

 • 2 years
 • 11.51 %
 • 3 years
 • 10.39 %
 • 5 years
 • 6.39 %
 • 10 years
 • Since inception (26/04/1988)
Ask Us

Enter security code:
 Security code
 

We take your privacy seriously, and we will only use personal information that you supply to us in accordance with the terms of our privacy policy.