FF - China RMB Bond Fund (EUR)

 

Basic information

 • Price per share
 • (30/07/2021) 14.7760 EUR
 • Year max
 • (22/07/2021) 14.9270 EUR
 • Year min
 • (30/07/2020) 13.1270 EUR
 • Invest company
 • Fidelity Funds
 • Inception date
 • 18/06/2012
 • Registration country
 • Luxembourg
 • Total assets
 • 61,934,541.17 EUR

Investment policy

 • Asset class
 • Bond
 • Regional focus
 • Emerging Markets
  Asia (ex-Japan)
 • Theme
 • Investment grade (IG)
  Country Focus
 • Dividend policy
 • Accumulation
 • Currency
 • EUR

Information about fees and costs

 • Fee category

  The fee categories Dynamic, Medium-risk, Conservative and Short-term are specified in the List of Fees. Investment instruments included in the Compensation Fee category have no entry fee, but there are higher ongoing costs.

 • Conservative
 • Ongoing charges

  Poplatky hrazené z majetku fondu v průběhu roku (Ongoing charges) - Ukazatel je tvořen manažerským poplatkem a ostatními provozními náklady (na depozitáře, auditora, bankovní poplatky atd.). Hodnota fondu je uváděna již po zaúčtování poplatků za správu.

 • 1.09 %
 • Management fee (part of Ongoing charges)
 • 0.75 %

Target markets

 • Investment period
 • Min. 3 years
 • Investment preferences
 • Growth
 • Ability to accept the loss
 • Yes
 • Risk profile

  Ukazatel SRRI nebo interní ukazatel využívající stejného algoritmu výpočtu - SRRI (Synthetic Risk and Reward Indicator) uvádí volatilitu hodnoty investičního nástroje v měně nástroje, a tedy jeho rizikovost v čase. SRRI může nabývat hodnot 1 (nejnižší riziko) až 7 (nejvyšší riziko). Vychází z právních předpisů v souvislosti s Evropskou směrnicí UCITS IV. Ukazatel vyjadřuje historický vývoj hodnoty investice, nelze jej tedy považovat za indikátor budoucího vývoje. V dokumentu Sdělení klíčových informací mohou některé fondy uvádět hodnotu SRI podle regulace PRIIPs. Hodnoty těchto dvou ukazatelů se od sebe z důvodu odlišného algoritmu výpočtu mohou lišit.

 • Risk Profile 4
 • Client category
 • Retail
  Professional
  Eligible Counterparty
 • Knowledge and experience
 • Basic
  Informed
  Advanced
 • Negative target market
 • No Loss Guarantee

Cumulative performance (%)

 • 1 week
 • -0.96 %
 • 1 month
 • 0.06 %
 • 3 months
 • 2.42 %
 • 6 months
 • 3.08 %
 • Year to date
 • 5.43 %
 • 1 year
 • 12.56 %
 • 2 years
 • 8.05 %
 • 3 years
 • 19.26 %
 • 5 years
 • 16.80 %
 • 10 years
 • Since inception (18/06/2012)
 • 47.76 %

Average performance (% p.a.)

 • 2 years
 • 3.95 %
 • 3 years
 • 6.05 %
 • 5 years
 • 3.15 %
 • 10 years
 • Since inception (18/06/2012)
 • 4.37 %
Ask Us

Enter security code:
 Security code
 

We take your privacy seriously, and we will only use personal information that you supply to us in accordance with the terms of our privacy policy.