Investice

  Jak mohu sepsat smlouvu se společností Conseq?

  Variant je několik. Můžete nás přímo navštívit v našich kancelářích nebo Vám můžeme doporučit některého z investičních zprostředkovatelů, kteří mohou naše produkty nabízet. V případě obou těchto variant Vám samozřejmě poskytneme veškeré informace k tomu, abyste se mohli...

  Jak mohu změnit výši pravidelné investice?

  Pozastavení vkladůPozastavení vkladů není nutné oznamovat, vynecháni vkladu není nijak sankcionováno.Změna výše vkladůSmlouvy s obchodními podmínkami 1401 a novějšími fungují na principu cílové částky a zaslání vyšší částky není zapotřebí oznamovat. U smluv se staršími...

  Jak si mohu zřídit internetový přístup?

  Internetový přístup zřizujeme klientům od roku 2014 automaticky při vzniku smlouvy, a to za předpokladu uvedení e-mailové adresy i tel. čísla.Jestliže máte přístup již zřízený, zapomenuté heslo lze resetovat na www.conseq.cz/reset. Vaše přihlašovací jméno je uvedeno v každém...

  Jak zasílat platby?

  Active/Horizont InvestU aktuálních smluv Active/Horizont Invest a obdobných programů má každá smlouva specifické číslo bankovního spojení ve tvaru 666777-číslo smlouvy/2700).Variabilní ani specifický symbol se neuvádí.Classic InvestU aktuálních smluv Classic Invest použijte...

  Jak zrušit zasílání papírových výpisů?

  Pravidelné výpisy jsme dle platné legislativy povinni zasílat za každé kalendářní čtvrtletí. Jestliže si přejete zasílání papírových výpisů zrušit a nahradit ho zasíláním elektronických výpisů, můžete toto provést ve svém internetovém přístupu, a to na Osobní stránce v záložce...

  Jaká je minimální výše investice?

  Minimální objemy vkladů jsou určeny pro každý produkt zvlášť a je možné si je ověřit na obálce každé smlouvy.  Základní přehled naleznete u popisu jednotlivých produktů.

  Je možné sjednat smlouvu pro nezletilého?

  Ano, jako zákonný zástupce můžete sjednat smlouvu i pro nezletilého. Při sjednání je zapotřebí doložit kopii rodného listu dítěte. Pouze upozorníme, že zákonní zástupci mají v době nezletilosti možnost výběru prostředků maximálně ve výši 25.000 Kč jednou za 6 měsíců. Pro...

  Může s mým investičním účtem nakládat další osoba?

  Ano, k dispozici s Vašim účtem můžete zmocnit jakoukoli další osobu, a to na základě vystavení plné moci.Vzor takovéto plné moci, na které musí být úředně ověřen podpis zmocnitele (majitele investičního účtu), naleznete na našich internetových stránkách.V případě, že...

Zeptejte se nás

Vložte bezpečnostní kód:
 Security code
 

Rádi bychom vás informovali, že osobní údaje poskytnuté ve výše uvedené podobě budou použity pouze k odpovědi na tuto korespondenci.