Jak provést výběr prostředků, přestup mezi fondy nebo oznámit jednorázový nákup?

Výběr

V případě, že budete chtít zaslat peněžní prostředky na jiný bankovní účet, než ten, který je uveden ve Vaší smlouvě, je nezbytné úřední ověření Vašeho podpisu na výběrovém formuláři. Výtěžek z prodeje poté bude zaslán do 10 pracovních dní od data obdržení formuláře (výjimkou jsou speciální fondy jako Conseq Realitní a FKI s delší dobou vypořádání). Pro urychlení zpracování nám můžete na e-mail fondy@conseq.cz zaslat sken dokumentu. Pro výplatu peněžních prostředků je zapotřebí doručení originálu korespondenčně.

Smlouva se výběrem automaticky neruší a můžete ji ponechat pro případné budoucí investice. Pro zrušení smlouvy je možné zašktnout příslušné pole v části B formuláře.

Přestup

Přestup mezi fondy je možný pouze v rámci smlouvy Classic Invest. U ostatních smluv je možný přestup pouze formou prodeje a převodu peněžních prostředků na jinou smlouvu.

Pokyn k nákupu

U všech typů smluv je možné vydat Jednorázový pokyn k nákupu platbou dle platebních instrukcí příslušného typu smlouvy, viz Jak zasílat platby?
U smluv o obstarání nákupu a prodeje (začínající číslicemi 4 a 9) lze vydat Jednorázový pokyn i písemně pomocí formuláře v přiložených souborech.

Pozn.: "Investiční dotazník pro smlouvy o obstarání nákupu a prodeje – test přiměřenosti" je zapotřebí pouze u Přestupu a Pokynu k nákupu.
    • Investice