Conseq

Formuláře

Vzory smluv s obchodními podmínkami

Vzory smluv, aktuální verze obchodních podmínek a aktuální verze sazebníků ke stažení ve formátu pdf.

Investiční a AML dotazníky a další

Investiční dotazník pro smlouvy o obstarání nákupu a prodeje - test přiměřenosti, AML dotazník, Investiční dotazník FKI, Investiční dotazník ČFP, Investiční dotazník pro smlouvy obhospodařování investičních nástrojů - test vhodnosti.

Výběr prostředků, pokyn k nákupu / prodeji, oznámení změn, plná moc a další

Formulář pro prodej podílových listů a výběr peněžních prostředků je potřeba zvolit podle typu smlouvy. Formulář pro změnu údajů o klientovi, vzorový formulář "Plná moc" pro zmocnění další osoby k nakládání s podílovými listy.

Aktualizace obchodních podmínek ke smlouvám verze 2013 a starším

S ohledem na legislativní změny (víze zde) dochází s účinností od 15. 3. 2014 ke změně obchodních podmínek smluv verzí roku 2013 a starších (tj. všechny verze smluv dotčených produktů kromě verze -1401).