Conseq

Formuláře

Vzory smluv s obchodními podmínkami

Vzory smluv, aktuální verze obchodních podmínek a aktuální verze sazebníků ke stažení ve formátu pdf.

Investiční a AML dotazníky a další

Investiční dotazník pro smlouvy o obstarání nákupu a prodeje - test přiměřenosti, AML dotazník, Investiční dotazník FKI, Investiční dotazník ČFP, Investiční dotazník pro smlouvy o obhospodařování investičních nástrojů - test vhodnosti.

Výběr prostředků, ukončení smlouvy, pokyn k nákupu / prodeji, oznámení změn, plná moc a další

Formulář pro prodej podílových listů a výběr peněžních prostředků je potřeba zvolit podle typu smlouvy. Formulář pro změnu údajů o klientovi, vzorový formulář "Plná moc" pro zmocnění další osoby k nakládání s podílovými listy.

Aktuální znění obchodních podmínek (platné od 15. 3. 2018)

Aktuální znění obchodních podmínek jednotlivých verzí produktů platných od 15.3.2018 v závislosti na době a typu uzavřené smlouvy: