Conseq

Časté dotazy

Dostal jsem emailem "Upozornění na nový dokument ke stažení" - kde dokument naleznu?

V rámci aplikace Můj Conseq naleznete všechny dokumenty (nejčastěji jde o Výpisy nebo Potvrzení o obchodu) v detailu investiční smlouvy v záložce Výpisy a oznámení.

Jak mohu sepsat smlouvu se společností Conseq?

Variant je několik. Můžete nás přímo navštívit v našich kancelářích nebo Vám můžeme doporučit některého z investičních zprostředkovatelů, kteří mohou naše produkty nabízet. V případě obou těchto variant Vám samozřejmě poskytneme veškeré informace k tomu, abyste se mohli rozhodnout, který produkt pro Vás bude nejvhodnější. 

Jaká je minimální výše investice?

Minimální objemy vkladů jsou určeny pro každý produkt zvlášť a je možné si je ověřit na obálce každé smlouvy. Základní přehled naleznete u popisu jednotlivých produktů zde.

Na výpise uvádíte položku Príspevek GFO. Co znamená?

Jedná se o príspevek Garancnímu fondu obchodníku s cennými papíry. Povinnost platit tento príspevek má dle zákona c. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, každý obchodník s cennými papíry.

Může s mým investičním účtem nakládat ještě další osoba?

Ano, k dispozici s Vašim účtem můžete zmocnit jakoukoli další osobu, a to na základě vystavení plné moci.

Mohu v průběhu investování změnit svoji korespondenční adresu?

Ano, jakoukoliv změnu (jméno, občanský průkaz, adresa trvalého pobytu, korespondenční adresa, změna investičního konsultanta, bankovního spojení apod.) nám prosím oznamujte písemnou formou nejlépe na formuláři Oznámení o změně údajů, který naleznete zde. Pouze v případě změny bankovního spojení je nutné nechat Váš podpis na tomto formuláři úředně ověřit.