Conseq

Časté dotazy

Dotaz: Jak mohu sepsat smlouvu se společností Conseq?

Odpověď: Variant je několik. Můžete nás přímo navštívit v našich kancelářích nebo Vám můžeme doporučit některého z investičních zprostředkovatelů, kteří mohou naše produkty nabízet. V případě obou těchto variant Vám samozřejmě poskytneme veškeré informace k tomu, abyste se mohli rozhodnout, který produkt pro Vás bude nejvhodnější. 

  


  

Dotaz: Jaká je minimální výše investice?

Odpověď: Minimální objemy vkladů jsou určeny pro každý produkt zvlášť a je možné si je ověřit na obálce každé smlouvy. Základní přehled naleznete u popisu jednotlivých produktů zde.

 


  

Dotaz: Jaký je rozdíl mezi jednotlivými třídami (A, B, C, D) u fondů Conseq Invest?

Odpověď: Většina fondů je rozdělena do několika tříd, které se navzájem mohou odlišovat zejména způsobem naklánání s výnosy (třídy růstové výnos zadržují a klient realizuje zisk rozdílem mezi nákupní a prodejní cenou podílového listu, zatímco u tříd dividendových je výnos v pravidelných intervalech vyplácen ve formě dividendy), minimální požadovanou výší investice a manažerským poplatkem. Pro fyzické osoby jsou určeny třídy A.

  

 


 

 

Dotaz: Na výpise uvádíte položku Příspěvek GFO. Co znamená?

Odpověď: Jedná se o příspěvek Garančnímu fondu obchodníků s cennými papíry. Povinnost platit tento příspěvek má dle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, každý obchodník s cennými papíry. Výše tohoto příspěvku činí 2 % z námi účtovaných poplatků, tj. vstupních a manažerských poplatků. Například klient investuje 100.000 Kč, přičemž vstupní poplatek činí např. 3 % (3.000 Kč); v tomto případe bude výše příspěvku do GFO činit 2 % z tohoto poplatku, tedy 60 Kč. Příspěvek GFO se účtuje vždy společně s příslušným poplatkem.

  


   

Dotaz: Může s mým investičním účtem nakládat ještě další osoba?

Odpověď: Ano, k dispozici s Vašim účtem můžete zmocnit jakoukoli další osobu, a to na základě vystavení plné moci. Vzor takovéto plné moci, na které musí být úředně ověřen podpis zmocnitele (majitele investičního účtu), naleznete na našich internetových stránkách zde. 

 

V případě, že klientem je nezletilá osoba, za kterou jedná její zákonný zástupce, vyžadujeme pro manipulaci s účtem (výběr, přestup, změna investiční strategie) souhlas opatrovnického soudu.

  


   

Dotaz: Mohu v průběhu investování změnit svoji korespondenční adresu?

Odpověď: Ano, jakoukoliv změnu (jméno, občanský průkaz, adresa trvalého pobytu, korespondenční adresa, změna investičního konsultanta, bankovního spojení apod.) nám prosím oznamujte písemnou formou nejlépe na formuláři Oznámení o změně údajů, který naleznete zde. Pouze v případě změny bankovního spojení je nutné nechat Váš podpis na tomto formuláři úředně ověřit.

 

 


 

 

 

Conseq © 2006 - 2018