Conseq

Důležitá upozornění

Oznámení o změně Obchodních podmínek, Sazebníku a Informací zákazníkům (zveřejněno 31.1.2018)

Dovolujeme si Vás upozornit, že od 3. 1. 2018 došlo k legislativním změnám vyplývajícím ze směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU (tzv. MiFID II), především k novele zákona č. 256/2014 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu (dále jen „ZPKT“). Zejména z důvodu legislativních změn jsme byli nuceni přistoupit ke změně obchodních podmínek a sazebníkům ke smlouvám o obhospodařování typového portfolia investičních nástrojů a ke smlouvám o obstarání nákupu a prodeje investičních nástrojů. Zároveň dochází ke změně dokumentu „Informace zákazníkům“, který obsahuje důležité informace pro zákazníky.

Informace zákazníkům

Informace zákazníkům naleznete v přiloženém dokumentu.