Conseq

Fidelity International

Fidelity international jménem svých klientů investuje globálně 231,5 miliard EUR (k 30. 9. 2015) ve 25 zemích v asijsko-tichomořském regionu, v Evropě, na Blízkém východě a v Jižní Americe. K jejich klientům patří centrální banky, suverénní fondy (státní majetkové fondy), velké společnosti, finanční instituce, pojišťovny a správci aktiv soukromých osob. Vedle správy a řízení aktiv nabízí podporu a řízení investic pro zaměstnavatele v rámci programů zaměstnaneckých výhod, pro poradce i pro fyzické osoby v několika zemích. Fidelity international spravuje aktiva o objemu 72,5 mld. EUR (k 30. 9. 2015).

 Základní informace o společnosti:

Název:FIL (Luxembourg) S.A. 
www:www.fidelity.cz
Právní forma:Société Anonyme (limited company pursuant Luxembourg Law)
Země registrace:Luxembourg
Adresa:2a, rue Albert Borschette/B.P. 2174/L - 1021 Luxembourg
Předseda:Abby Johnson
Datum založení:14. 10. 1988
Registrační číslo:B29112
Regulační orgán:Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), Luxembourg

Proč investovat do fondů Fidelity International?

Fidelity international staví na aktivním výzkumu s uplatněním přístupu zdola nahoru („bottom-up“) a vytváří tak konkurenční výhodu, která jim umožňuje zajistit pro klienty nadprůměrné výnosy. Vzhledem k tomu, že trhy jsou efektivní pouze částečně, využívají i další inteligentní informace a způsoby práce:

  • Fidelity international  má jednu z největších světových výzkumných kapacit, kterou představuje více než 400 investičních profesionálů po celém světě.
  • Manažeři portfolia a analytici se ročně zúčastní více než 17 000 jednání různých společností, v průměru se zúčastní nějakého jednání každých 10 minut.
  • Zabývají se vlastním výzkumem, 90 % výzkumu provádí interně.
  • Analytici společnosti provádějí výzkum přímo v terénu – navštěvují dílny, hovoří se zákazníky, konkurenty, dodavateli a nezávislými odborníky.

Tento 360° zorný úhel pomáhá Fidelity international nacházet příležitosti k růstu a zdroje příjmu, které trh dosud neocenil - a umožňuje přinášet klientům nepřetržitou přidanou hodnotu.


Investiční manager

Název: FIL Fund Management Limited

Celková aktiva pod správou: 304 mld. EUR (k 30. 09. 2015)

 

Depozitář, administrátor

Depozitář: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

Administrátor, registrační agent: FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.,

Úkolem depozitáře fondů je dohlížet, zda investiční manager při investování svěřených prostředků dodržuje stanovené investiční limity. Depozitář dále provádí úschovu cenných papírů, zajišťuje vypořádání obchodů, inkaso úroků a dividend a provádí další úkony související s držbou cenných papírů.

Administrátor vede účetnictví fondu a provádí výpočet čisté hodnoty aktiv fondu. Registrační agent provádí primární registraci akcionářů fondu.