Conseq

Nabídka konkrétních dluhopisových emisí

Investorům, preferujícím predikovatelný, dopředu známý výnos do splatnosti, zprostředkujeme nákup a prodej některých dluhopisových emisí.

Investor má možnost volby s ohledem na svůj rizikový profil, požadavky výnosu a časový okamžik realizace své investice.

Dluhopisy jsou dostupné jak v rámci primárních úpisů přímo od emitenta, tak i na sekundárním trhu. Některé emise mohou být neveřejné, určené pouze omezenému okruhu investorů a navíc bývá jejich nabídka většinou časově omezena. Proto doporučujeme v případě zájmu kontaktovat naše oddělení Wealth Management pro aktuální seznam dostupných dluhopisů.

Realizujeme/realizovali jsme například následující emise:

Kontaktujte nás

V případě zájmu o nákup a prodej dluhopisových emisí kontaktujte oddělení Wealth Managementu na emailu wm@conseq.cz.