1.7.2009 - Oznámení o převodu tradičních aktiv Credit Suisse pod správu Aberdeen Asset Management

    Společnost Credit Suisse převedla na základě avizované dohody počátkem tohoto roku  k 30.6.2009 většinu svých tradičních aktiv pod správu společnosti Aberdeen Asset Management. Tato transakce umožní Aberdeenu expandovat na trhy kontinentální Evropy. Credit Suisse  získává transakcí významný vlastnický podíl v Aberdeenu.

    1.7.2009 - Oznámení o převodu tradičních aktiv Credit Suisse pod správu Aberdeen Asset Management

    Společnost Aberdeen Asset Management patří k největším evropským nezávislým asset managerum.  Specializuje se především na tradiční třídy aktiv jako jsou akcie, dluhopisy  a nemovitosti. Je správcem aktiv obhospodařujícím více než 156 mld CHF a operujícím ve 22 zemích světa. Její předností je výhradní zaměření na správu aktiv a její nezávislost na jakékoliv další skupině.

    K 1. červenci  Aberdeen přebírá investiční poradenství pro většinu "tradičních" produktů (čistě akciové a dluhopisové fondy) v rámci produktové linie Credit Suisse. Od tohoto dne jsou tyto fondy spravovány na základě investičního přístupu Aberdeenu. Fondy zůstávají  nadále administrovány  společností Credit Suisse. Úplný přechod veškerých aktivit (jak managementu, tak administrace) se očekává počátkem roku 2010. Aktuálně došlo ke změně jmen všech produktů, jejímž pod-správcem je Aberdeen.

    Více informací naleznete na  www.aberdeen-asset.com nebo www.credit-suisse.com.