10. 3. 2016 - Kompenzace podílníkům fondu Conseq korporátních dluhopisů

    Společnost Conseq Funds investiční společnost, a.s., informuje podílníky fondu Conseq korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond („Fond“), že z důvodu chybného zpracování korporátní akce s dluhopisy emitenta New World Resources N.V. ze strany banky, u které jsou tyto dluhopisy v majetku Fondu ve správě („custodian“), obdržel Fond od custodiana finanční kompenzaci v celkové hodnotě 0,18 % fondového kapitálu Fondu. Podílníci, od kterých byly v době od vzniku chyby dne 8. 10. 2014 až do odškodnění dne 27. 2. 2015 odkoupeny podílové listy tohoto Fondu, budou kompenzováni za odkup provedený za méně výhodných podmínek. V případě dotazů nás prosím kontaktujte na adrese fondy@conseq.cz.

    10. 3. 2016 - Kompenzace podílníkům fondu Conseq korporátních dluhopisů