11. 1. 2019 - Oznámení o přeměně obhospodařovaných fondů

  Představenstvo společnosti Conseq Funds investiční společnost, a.s. („Společnost“) schválilo dne 11. 1. 2019 záměr přeměny obhospodařovaných fondů:

  11. 1. 2019 - Oznámení o přeměně obhospodařovaných fondů

   

   

    •  Active Invest Progressive, otevřený podílový fond a
    •  Conseq Polských dluhopisů, otevřený podílový fond


  na dva samostatné podfondy nově založené akciové společnosti s proměnným základním kapitálem („SICAV“). Společnost se zavázala upsat zakladatelské akcie tohoto SICAV, a to ve výši podílu na základním kapitálu, která bude odpovídat zapisovanému základnímu kapitálu SICAV. Důvodem pro toto rozhodnutí je skutečnost, že Společnost distribuuje tyto fondy převážně v Polsku, kde je z daňového pohledu pro investory výhodnější držet akcie pofondu SICAV než-li podílové listy fondu. Podrobnosti budou součástí projektu přeměny, který Společnost vypracuje a po udělení povolení k přeměně ho uveřejní na svých webových stránkách www.conseq.cz.