12. 3. 2009 - Conseq zajištěný Twin Win druhé generace - začátek upisovacího období druhé tranše

  Vážení obchodní přátelé,

  dovolte, abychm Vás upozornili, že v pátek 6. 3. 2009 skončilo upisovací období první tranše produktu Conseq zajištěný Twin Win druhé generace a zároveň v pondělí 9. 3. 2009 začalo upisovací období druhé tranše (ISIN: XS0406787787). Toto upisovací období končí 30. 4. 2009.

  12. 3. 2009 - Conseq zajištěný Twin Win druhé generace - začátek upisovacího období druhé tranše

  Conseq Zajištěný Twin Win je koncipován jako dluhopis, jehož emitent Société Générale garantuje k datu splatnosti návratnost 100 % vložených prostředků v CZK. Výnos dluhopisu bude stanoven podle vývoje akciového koše, přičemž mechanizmus Twin win připisuje kladné zisky i v případě, že cena akcie poklesne do 25 %. Bližší popis viz přiložený leták a emisní podmínky.

  Nákup tohoto dluhopisu je možný prostřednictvím smlouvy o obstarání nákupu a prodeje podílových listů Classic Invest, jejíž obchodní podmínky jsou platné od 1.12.2008 (verze OP-ONP-0812).

   

  Krátké shrnutí výhod, které tento produkt přináší:

   • garance návratnosti min. 100 % vložených prostředků (při splatnosti 5 let)
   • garantem je banka s ratingem AA- (o dva stupně lepší než ČR)
   • zajímavý růstový potenciál portfolia Twin Win - konstrukce Twin Win umožňuje podílet se na vývoji akciových trhů a vydělávat nejen na jejich růstu, ale dokonce také na jejich poklesu (při poklesu o max. 25 %)
   • korunový produkt – žádné měnové riziko
   • nulový vstupní poplatek
   • nízká minimální investice – 10.000,- CZK (a dále celé násobky)

  Přikládáme také odpovědi na nejčastější dotazy:

  Proč je podtitulem nových tranší označení „defenzivní“?

  To má několik příčin. Za prvé jsme do mechanizmu výpočtu výkonnosti zakomponovali limit na maximálně započitatelnou ztrátu, a to na úrovni –50 %. V souvislosti s obavami, že během ekonomické recese, kterou procházíme, vzroste míra bankrotů firem, má tento limit podstatný význam. Pokud by totiž některá z firem vybraná do akciového koše skutečně zkrachovala, nebude to mít na výkonnost portfolia tak negativní vliv, nejhůře si za danou akcii započteme –50 %. Bavíme se samozřejmě o vlivu jedné akcie, pro celé portfolio platí, že klient má garantovánu návratnost min. 100 % vložených prostředků.

  Je akciový koš složen ze stejných akcií, jako u předchozích emisí?

  Nikoliv. Chtěli jsme nabídnout možnost určité diverzifikace, aby byly nové tranše případně zajímavé i pro klienty, kteří investovali do některé z tranší předchozích. Zároveň jsme se chtěli více přiblížit poptávce investorů, jejichž riziková averze se v posledním roce zvýšila a kteří si i mezi garantovanými produkty vybírají ty konzervativnější. Proto jsme volili firmy spíše z defenzivních oborů. Pro zvýšení atraktivnosti jsme navíc kromě vlastního názoru přihlédli také k výsledku konsensu analytiků, které oslovuje agentrura Bloomberg.

  Jaký výnos můžeme u této investice očekávat?

  Maximální dosažitelný výnos je 50 % za pět let, tedy 8,5 % p. a. Výnos po pěti letech tedy může být v závislosti na vývoji na akciových trzích mezi nulou a 50 %. Nicméně výše uvedené dva body (stanovení maximální ztráty jedné akcie a výběr defenzivnějších titulů) zvyšují pravděpodobnost dosažení nenulového výsledku. Pro zajímavost, historická simulace za posledních 30 let ukázala nejhorší pětiletý výsledek ve výši 10 %, tedy 1,9 % p. a.

  Jaká je participace klienta na růstu akcií? Jinými slovy, jak moc musí akcie vydělat, aby klient dosáhl výnosu např. 30 %?

  Participace klienta na výnosu portfolia je stoprocentní, celým dosaženým výnosem se zhodnotí celá investovaná částka. Pokud portfolio dosáhne výnosu 30 %, zisk klienta je 30 %. Omezením je maximálně započitatelný zisk každé jednotlivé akcie, již zmíněných 50 %.
  Za důležité považujeme, že se nepoužívá žádné průměrování cen v čase. Rozhodující je pouze rozdíl mezi cenou akcie k datu emise a datu splatnosti. Případné poklesy cen v prvních letech nesníží dosažený výnos tak, jako je tomu u produktů, které průměrují po celou dobu života investice.

  A na závěr, administrace bude stejná jako u předchozích tranší?

  Spíše jednodušší. Máme novou verzi smlouvy Classic, která nese označení ONP-0812. Při použití této smlouvy již není zapotřebí dříve nutný dodatek. Pokud bude chtít novou tranši koupit klient, který již má z dřívější doby smlouvu a dodatek, stačí pouze zaslat správně identifikované peníze, tedy variabilní symbol číslo smlouvy a specifický symbol číselná část ISIN kódu příslušné tranše.