12. 7. 2019 - Veřejná výzva k úpisu investičních akcií

    Veřejná výzva k úpisu investičních akcií vydávaných fondem na účet podfondu OK Smart Bond, podfond Broker Consulting SICAV.

    12. 7. 2019 - Veřejná výzva k úpisu investičních akcií