13. 10. 2009 - Conseq zajištěný Twin Win druhé generace - blíží se konec upisovacího období čtvrté tranše

  Vážení obchodní přátelé,

  dovolte, abychom Vás upozornili, že již za 17 dní končí (31. 10. 2009) upisovací období čtvrté tranše oblíbeného produktu Conseq zajištěný Twin Win druhé generace (ISIN: XS0441463394).  13. 10. 2009 - Conseq zajištěný Twin Win druhé generace - blíží se konec upisovacího období čtvrté tranše

  Aktuální vývoj předchozích tranší garantovaného dluhopisu Conseq Zajištěný TWIN WIN můžete sledovat zde.


  Conseq Zajištěný Twin Win je koncipován jako dluhopis, jehož emitent SGA Société Générale Acceptance N.V. garantuje k datu splatnosti návratnost 100 % vložených prostředků v CZK. Výnos dluhopisu bude stanoven podle vývoje akciového koše, přičemž mechanizmus Twin win připisuje kladné zisky i v případě, že cena akcie poklesne do 25 %. Bližší popis viz přiložený leták a emisní podmínky.

  Nákup tohoto dluhopisu je možný prostřednictvím smlouvy o obstarání nákupu a prodeje podílových listů Classic Invest, jejíž obchodní podmínky jsou platné od 1.12.2008 (verze OP-ONP-0812).

   

  Krátké shrnutí výhod, které tento produkt přináší:

   • garance návratnosti min. 100 % vložených prostředků (při splatnosti 5 let)
   • garantem je banka s ratingem A+
   • zajímavý růstový potenciál portfolia Twin Win - konstrukce Twin Win umožňuje podílet se na vývoji akciových trhů a vydělávat nejen na jejich růstu, ale dokonce také na jejich poklesu (při poklesu o max. 25 %)
   • korunový produkt – žádné měnové riziko
   • nulový vstupní poplatek
   • nízká minimální investice – 10.000,- CZK (a dále celé násobky)

  Přikládáme také odpovědi na nejčastější dotazy:

  Proč je podtitulem nových tranší označení „defenzivní“?

  To má několik příčin. Za prvé jsme do mechanizmu výpočtu výkonnosti zakomponovali limit na maximálně započitatelnou ztrátu, a to na úrovni –50 %. V souvislosti s obavami, že během ekonomické recese, kterou procházíme, vzroste míra bankrotů firem, má tento limit podstatný význam. Pokud by totiž některá z firem vybraná do akciového koše skutečně zkrachovala, nebude to mít na výkonnost portfolia tak negativní vliv, nejhůře si za danou akcii započteme –50 %. Bavíme se samozřejmě o vlivu jedné akcie, pro celé portfolio platí, že klient má garantovánu návratnost min. 100 % vložených prostředků.

  Je akciový koš složen ze stejných akcií, jako u předchozích emisí?

  Nikoliv. Chtěli jsme nabídnout možnost určité diverzifikace, aby byly nové tranše případně zajímavé i pro klienty, kteří investovali do některé z tranší předchozích. Zároveň jsme se chtěli více přiblížit poptávce investorů, jejichž riziková averze se v posledním roce zvýšila a kteří si i mezi garantovanými produkty vybírají ty konzervativnější. Proto jsme volili firmy spíše z defenzivních oborů. Pro zvýšení atraktivnosti jsme navíc kromě vlastního názoru přihlédli také k výsledku konsensu analytiků, které oslovuje agentrura Bloomberg.

  Jaký výnos můžeme u této investice očekávat?

  Maximální dosažitelný výnos je 50 % za pět let, tedy 8,5 % p. a. Výnos po pěti letech tedy může být v závislosti na vývoji na akciových trzích mezi nulou a 50 %. Nicméně výše uvedené dva body (stanovení maximální ztráty jedné akcie a výběr defenzivnějších titulů) zvyšují pravděpodobnost dosažení nenulového výsledku. Pro zajímavost, historická simulace za posledních 30 let ukázala nejhorší pětiletý výsledek ve výši 10 %, tedy 1,9 % p. a.

  Jaká je participace klienta na růstu akcií? Jinými slovy, jak moc musí akcie vydělat, aby klient dosáhl výnosu např. 30 %?

  Participace klienta na výnosu portfolia je stoprocentní, celým dosaženým výnosem se zhodnotí celá investovaná částka. Pokud portfolio dosáhne výnosu 30 %, zisk klienta je 30 %. Omezením je maximálně započitatelný zisk každé jednotlivé akcie, již zmíněných 50 %.
  Za důležité považujeme, že se nepoužívá žádné průměrování cen v čase. Rozhodující je pouze rozdíl mezi cenou akcie k datu emise a datu splatnosti. Případné poklesy cen v prvních letech nesníží dosažený výnos tak, jako je tomu u produktů, které průměrují po celou dobu života investice.

  A na závěr, administrace bude stejná jako u předchozích tranší?

  Spíše jednodušší. Máme novou verzi smlouvy Classic, která nese označení ONP-0812. Při použití této smlouvy již není zapotřebí dříve nutný dodatek. Pokud bude chtít novou tranši koupit klient, který již má z dřívější doby smlouvu a dodatek, stačí pouze zaslat správně identifikované peníze, tedy variabilní symbol číslo smlouvy a specifický symbol číselná část ISIN kódu příslušné tranše.