Oznámení o zahájení výplaty úrokových výnosů z dluhopisů PROCREDIA 4,25/27 CZ0003516668

  Společnost Conseq Investment Management, a.s., se sídlem Rybná 682/14, 110 05 Praha 1, jako Administrátor emise dluhopisů s názvem PROCREDIA 4,25/27, ISIN CZ0003516668 („Dluhopisy“), oznamuje, že provede v souladu s Emisními podmínkami výplatu úrokového výnosu z Dluhopisů takto:

  Oznámení o zahájení výplaty úrokových výnosů z dluhopisů PROCREDIA 4,25/27 CZ0003516668 Datum výplaty: 5. 6. 2020
  Rozhodný den pro výplatu: 21. 5. 2020
  Datum ex-jistina: 22. 5. 2020

  Oprávněnými osobami, které mají právo na výplatu úrokového výnosu z Dluhopisů, jsou osoby, které budou Vlastníky dluhopisů ke konci Rozhodného dne pro výplatu. Výplata úrokového výnosu z Dluhopisů se uskuteční výhradně bezhotovostním převodem na bankovní účet, který Oprávněná osoba určí nebo určila ve Smlouvě o obstarání nebo v písemné instrukci, kterou doručí spolu s případnými přílohami podle článku 8.4 Emisních podmínek Administrátorovi na adresu Určené provozovny nejpozději pět Pracovních dnů před Datem výplaty.

  Adresa Určené provozovny je:
  Conseq Investment Management, a.s. Burzovní palác
  k rukám Milady Černé, odd. Portfolio administration
  Rybná 682/14 110 05 Praha 1

  V případě dotazů kontaktujte Administrátora prostřednictvím e-mailové adresy: csqpa@conseq.cz.