13. 10. 2016 - Oznámení o zahájení výplaty ke konečnému splacení dluhopisů CONSEQ 0,00/16

  Společnost Conseq Investment Management, a.s., se sídlem Rybná 682/14, 110 05 Praha 1, jako Administrátor emise dluhopisů s názvem CONSEQ 0,00/16, ISIN CZ0003704173 („Dluhopisy“), oznamuje, že v souvislosti s konečnou splatností Dluhopisů provede v souladu s Emisními podmínkami výplatu Jmenovité hodnoty Dluhopisů takto:

   

  13. 10. 2016 - Oznámení o zahájení výplaty ke konečnému splacení dluhopisů CONSEQ 0,00/16
  Zahájení výplaty (Datum konečné splatnosti)21.11.2016
  Rozhodný den pro splacení4.11.2016
  Datum ex-jistina5.11.2016

  Oprávněnými osobami, které mají právo na splacení Jmenovité hodnoty Dluhopisů, jsou osoby, které budou Vlastníky dluhopisů ke konci Rozhodného dne pro splacení. Splacení Jmenovité hodnoty Dluhopisů se uskuteční výhradně bezhotovostním převodem na bankovní účet, který Oprávněná osoba určí nebo určila ve Smlouvě o obstarání nebo v písemné instrukci, kterou doručí spolu s případnými přílohami podle článku 6.4 Emisních podmínek Administrátorovi na adresu Určené provozovny nejpozději pět Pracovních dnů před Datem konečné splatnosti. Adresa Určené provozovny je:

  Conseq Investment Management, a.s.
  Burzovní palác
  k rukám Milady Černé, odd. Portfolio administration
  Rybná 682/14
  110 05 Praha 1

  V případě dotazů kontaktujte Administrátora prostřednictvím e-mailové adresy: csqpa@conseq.cz.


  Pojmy v tomto oznámení uvedené s velkými počátečními písmeny mají význam definovaný v emisních podmínkách dluhopisů s názvem CONSEQ 0,00/16, ISIN CZ0003704173, není-li v tomto oznámeno uvedeno něco jiného.