13. 10. 2017 - Michal Stupavský pro Monty Rich: Do čeho investovat 100 000 Kč?

  Kam v dnešní době investovat 100 tisíc korun? Pokud můžete tyto peníze postrádat alespoň pět let a nebojíte se investičního rizika, mohli byste zvážit náš Conseq Invest Akciový fond se zaměřením na trhy střední a východní Evropy a to z následujících tří důvodů.

  13. 10. 2017 - Michal Stupavský pro Monty Rich: Do čeho investovat 100 000 Kč? 1. Špičkový portfolio manažer a vynikající výkonnost

  Portfolio manažer fondu Martin Pavlík má s investováním bohaté zkušenosti, na finančním trhu se pohybuje již deset let, když do společnosti Conseq nastoupil už v roce 2008. Akciový fondu Consequ řídí od roku 2012 a za tu dobu se mu podařilo dosáhnout výrazně vyššího výnosu než srovnávací index, tzv. benchmark.

  V pětileté periodě od srpna 2012 do srpna 2017 dosáhl fond velmi vysokého zhodnocení ve výši 68 %, zatímco srovnávací index si připsal “pouhých” 45 %. Nadvýkonnost našeho fondu za posledních pět let tudíž činí 23 %, což znamená, že Martin Pavlík každý rok trh v průměru překonal o více než 3 %.

  Že je tato výkonnost opravdu výjimečná a ojedinělá vyplývá také ze skutečnosti, že společnost Citywire, jež se zabývá hodnocením podílových fondů po celém světě, Martina zařadila mezi absolutní světovou extratřídu, když jej v rámci celosvětové konkurence označila za 14. nejlepšího portfolio manažera mladšího 40 let.

  2. Výborná kondice ekonomik ve středoevropském regionu

  V posledních třech letech ekonomiky Česka, Polska, Maďarska a Rumunska velice slušně rostou, přičemž ekonomové očekávají, že dynamika HDP by v letošním roce měla zrychlit až k 4 procentům. Nacházíme se v pozdní fázi aktuálního hospodářského cyklu, která bude ještě nějakou dobu pokračovat, přičemž riziko hospodářské recese je v tuto chvíli stále velice malé.

  Inflační vývoj byl v uplynulých letech charakterizován silnými deflačními tendencemi. Ty jsou již podle všeho za námi, když by se v našem regionu měla inflace v nejbližších dvou letech pohybovat poblíž 2 %, tedy velice blízko inflačního cíle centrálních bank.

  Velice příznivě se v posledních letech vyvíjí rovněž nezaměstnanost, jež se nyní pohybuje na historických minimech s tím, jak hospodářská expanze naráží na své limity z nabídkové strany ekonomiky. Příznivý průběh mají také rozpočtové bilance.

  Český státní rozpočet skončil v loňském roce dokonce v mírném přebytku, další regionální ekonomiky operují s deficitem státního rozpočtu do 3 %. Vládní finance jsou tak v ekonomikách našeho regionu relativně zdravé, což je pro mezinárodní investory velice důležitý faktor.

  Pro tyto malé otevřené ekonomiky je v neposlední řadě velice důležitým kritériem také stav ekonomické bilance se zahraničím měřené vývojem běžného účtu platební bilance. Zde je vývoj rovněž poměrně příznivý, český běžný účet se pohybuje v mírném přebytku, maďarský běžný účet dokonce vykazuje přebytek ve výši 3 % HDP, zatímco běžný účet Polska a Rumunska se pohybuje v mírném deficitu do 3 %.

  Ekonomiky střední Evropy se tak nacházejí v situaci poměrně vzácné celkové ekonomické rovnováhy, jež by měla ještě minimálně rok až dva pokračovat.

  3. Příznivé valuace středoevropských akciových trhů

  Dalším důvodem našeho pozitivního výhledu jsou příznivé valuace, resp. ocenění středoevropských akciových trhů ve srovnání s globálními trhy. Poměrový ukazatel ceny vůči ziskům P/E našeho fondu momentálně činí pouhý 11-násobek, zatímco u širokého evropského indexu Dow Jones Stoxx 600 16-násobek a amerického indexu S&P 500 dokonce 19-násobek.

  Poměrový ukazatel ceny vůči účetní hodnotě vlastního kapitálu P/B našeho fondu momentálně činí pouhý 1,1-násobek, zatímco u indexu Dow Jones Stoxx 600 1,9-násobek a indexu S&P 500 dokonce 3,1-násobek. V investování přitom platí, že čím nižší aktuální valuace jsou, tím vyšší výnos můžeme ceteris paribus v následujících letech očekávat.

  Conseq Invest akciovému fondu se zatím v letošním roce skvěle daří, když si do konce srpna připsal 18% zhodnocení, zatímco index globálních akcií MSCI All Country World zhodnotil o 5 % méně. Domníváme se, že tato nadvýkonnost středoevropských akcií oproti globálním indexům bude v následujících letech pokračovat, neboť v uplynulých letech naopak střední Evropa poměrně výrazně zaostávala.

  A u kterých konkrétních titulů, jež aktuálně v portfoliu našeho fondu držíme, vidíme největší růstový potenciál? Patří mezi ně například slovinský výrobce bílé techniky Gorenje, rakouská realitní společnost UBM nebo rakouská pojišťovací skupina Vienna Insurance Group.

   

  Michal Stupavský
  Investiční specialista Conseq Investment Management, a. s.


  Článek byl zveřejněn na webu montyrich.cz