13. 10. 2017 - Oznámení o zahájení výplaty ke konečnému splacení dluhopisů ALOGf/20, ISIN CZ0003515322

  Společnost Conseq Investment Management, a.s., se sídlem Rybná 682/14, 110 05 Praha 1, jako Administrátor emise dluhopisů s názvem ALOGf/20, ISIN CZ0003515322 („Dluhopisy“), oznamuje, že v souvislosti s výplatou Pravidelného úroku a Předčasnou splatností Dluhopisů dle článku 6.4. Emisních podmínek provede výplatu úroku a jistiny Dluhopisů takto:

   

  13. 10. 2017 - Oznámení o zahájení výplaty ke konečnému splacení dluhopisů ALOGf/20, ISIN CZ0003515322

  Datum výplaty: 11.11.2017
  Datum valuty: 10.11.2017
  Rozhodný den pro splacení 12.10.2017
  Datum ex-jistina 13.10.2017

  K datu valuty dojde na základě článku 4.1. Způsob úročení dluhopisu, článku 6.4. Předčasné splacení z rozhodnutí Emitenta a na základě Oznámení Exitu emitentem publikované dle článku 13 Emisních podmínek k výplatě Pravidelného úroku včetně Výkonové složky a splacení jistiny v rámci Předčasné splatnosti Dluhopisu. Výplata Pravidelného úroku bude odpovídat 5,25% a Výkonová složka bude odpovídat 8,00% jmenovité hodnoty Dluhopisu.

  Oprávněnými osobami, které mají právo na výše specifikované výplaty, jsou osoby, které budou Vlastníky dluhopisů ke konci Rozhodného dne pro výplatu. Výplaty se uskuteční výhradně bezhotovostním převodem na bankovní účet, který Oprávněná osoba určí nebo určila ve Smlouvě o obstarání nebo v písemné instrukci, kterou doručí spolu s případnými přílohami podle článku 7.5 Emisních podmínek Administrátorovi na adresu Určené provozovny nejpozději pět Pracovních dnů před Datem konečné splatnosti. Adresa Určené provozovny je:

  Conseq Investment Management, a.s.
  Burzovní palác
  k rukám Milady Černé, odd. Portfolio administration
  Rybná 682/14
  110 05 Praha 1


  V případě dotazů kontaktujte Administrátora prostřednictvím e-mailové adresy: csqpa@conseq.cz.
  Pojmy v tomto oznámení uvedené s velkými počátečními písmeny mají význam definovaný v emisních podmínkách dluhopisů s názvem ALOGf/20, ISIN CZ0003515322, není-li v tomto oznámeno uvedeno něco jiného.