13. 11. 2017 - Českým státním dluhopisům se v letošním roce nedaří

  České státní dluhopisy v letošním roce zatím rozhodně mezi premianty finančních trhů nepatří. Index zhodnocení českých státních dluhopisů Bloomberg Barclays totiž od začátku roku do konce září oslabil o 2,9 %. Přitom jenom v září index oslabil o 1,4 %.

   

  13. 11. 2017 - Českým státním dluhopisům se v letošním roce nedaří

  Co stojí za poklesem českých státních dluhopisů a jaký vývoj můžeme očekávat v následujícím období? Je třeba na začátek poznamenat, že ceny českých dluhopisů prakticky nepřetržitě rostly již mnoho let. Na přelomu minulého a letošního roku dosáhly ceny historických maxim, resp. výnosy do splatnosti historických minim (cena a výnos dluhopisu jsou dvě strany téže mince, když jde jedno nahoru, druhé jde dolů, a naopak). Výnos dvouletého dluhopisu dosáhl historického minima na negativní úrovni mínus 0,9 % a výnos desetiletého dluhopisu na úrovni 0,4 % (resp. ceny dosáhly historických maxim).

  Již dlouho jsem byl přesvědčen o tom, že je úroveň cen českých státních dluhopisů přehnaná a neudržitelná. V letošním roce se začal pokles cen, resp. nárůst výnosů, realizovat. Klíčovými faktory byl o něco mírnější, ale přesto pokles cen německých státních dluhopisů, s jejichž cenovou úrovní jsou české dluhopisy poměrně úzce svázány. Druhým faktorem byl začátek normalizace měnové politiky České národní banky, přičemž druhé zvýšení základních úrokových sazeb na listopadovém zasedání je již téměř jisté. Třetím důvodem, spojeným s růstem sazeb ČNB, byl nárůst míry inflace až aktuálně mírně nad úroveň inflačního cíle. V neposlední řadě se část zahraničních spekulantů, jež momentálně drží bezprecedentní množství objemu českých státních dluhopisů, začala v září našich bondů zbavovat.

  Domnívám se, že tento negativní trend cenového poklesu bude v nejbližších měsících pokračovat. Česká národní banka bude se zvyšováním úrokových sazeb pokračovat také v příštím roce. Dalším negativním faktorem pro české bondy je rovněž fakt, že jejich výnosy jsou v reálném vyjádření, tedy nominální výnosy očištěné o inflaci, stále hluboko v záporu, což v dlouhodobém horizontu rozhodně není udržitelné. A konečně platí, že po volbách Ministerstvo financí výrazně zvýší svou emisní aktivitu a to zejména u dluhopisů delších splatností, proto bude rovněž nabídková strana trhu působit negativně.

  Čeští investoři by se proto měli smířit s tím, že je v následujícím období od českých dluhopisů velmi pravděpodobně nic pozitivního nečeká a měli by raději zaměřit svoji pozornost na další třídy aktiv jako korporátní dluhopisy, akcie či reality. I zde ovšem platí základní investorské pravidlo, které říká, že by investoři neměli dávat všechna vajíčka do jednoho košíku. Heslo dne tedy zní: diverzifikovat, diverzifikovat a diverzifikovat.

  Michal Stupavský,
  investiční specialista Conseq Investment Management